КФН: Лука Доков е одобрен за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на „БАЕЗ”ЕАД

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Лука Доков за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на „Българска Агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. Софи...

КФН: Десислава Тотева е одобрена за търговски пълномощник на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД “ДЗИ”

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобрява Десислава Христова Тотева за търговски пълномощник на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД и на “ДЗИ”.Пълни...

КФН: „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. София, се задължава да представи в КФН отчета си четвъртото тримесечие на 2006 г.

КФН

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължава „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението да представи в Управл...

Омбудсманът: Междуведомствена група от експерти ще се заеме с разрешаването на кризата с незаконните кариери край село Студена

Омбудсманът

04 април 2007 г. В канцеларията на националния омбудсман Гиньо Ганев днес се състоя работно съвещание на упълномощени представители на министерства, местната власт, контролни органи и органи на реда и сигурността, за търсене на спешен ...

Омбудсманът: Завърши проверката на омбудсмана на Република България в затвора в Стара Загора

Омбудсманът

04 април 2007 г. Екипът на националния омбудсман завърши днес проверката си в Старозагорския затвор. В продължение на три дни специалисти от институцията и външни експерти проверяваха жалби и сигнали на лишени от свобода и извършваха и...

НС:

НС

1. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта . 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. 3. Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събр...

МК: Фестивалът На Българския Филм В Ню Йорк Стартира При Голям Интерес

МК

При голям интерес в Ню Йорк на 30 март т.г. беше открит Фестивал на българския филм. Церемонията се състоя в Скандинавския център на Парк авеню 58 при препълнена зала. Участието на нашата страна се осъществи с подкрепата на Министерств...

МФ: Публикуван Е Списък С Общини С По-Висока Безработица От Средната За 2006 Г.

МФ

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван списък с общините с по-висока безработица от средната за предходната 2006 г. на основание чл. 183, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Списъкът се п...

КФН: Решения от заседание на КФН от 04.04.2007 г.

КФН

На свое заседание от 04.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения : 1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Каолин” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството. Емисия...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 26.03. – 01.04.2007 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 808 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 177 за предходната. От тях 4 927 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 378 за предходната седмица.Чревни инфекции: рег...