НС: Председателят на Народното събрание се срещна с вицепрезидента на Виетнам

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ СЕ СРЕЩНА С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА ВИЕТНАМ ЧЪОНГ МИ ХОА Председателят на Народното събрание Георги Пирински прие днес, 11октомври 2005 г. вицепрезидента на Виетнам г-жа Чъонг Ми Хоа. Георг...

КФН: Определена е минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове

КФН

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор" с Решение № 630-УПФ / 10.10.2005г. определи минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 2...

КФН: Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „ДСК - Родина” АД

КФН

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „ДСК - Родина” АДпенсионни фондове - добровол...

МЗ: Министерството на здравеопазването, държавната агенция за младежта и спорта и неправителствени организации стартират национална кампания за борба с остеопорозата

МЗ

В четвъртък, 13 октомври, от 11.00 ч. в залата на Министерството на здравеопазването (пл. „Света Неделя” 5) ще се проведе пресконференция по повод старта на Национална кампания за борба с остеопорозата - 13-20 октомври 2005 г.Кампаният...

МЗ: Дарението на линейки от правителството на китай е изключителна ценна помощ за нас, каза министър Радослав Гайдарски

МЗ

Безвъзмездното предоставяне на 17 оборудвани линейки от Правителството на Китайската народна република е изключително ценна и необходима помощ за нас в този момент, когато системата ни на спешна медицинска помощ се нуждае от обновление...

МФ: Финансовият Министър Пламен Орешарски Се Срещна С Президента На Ебвр Жан Люмиер

МФ

Министърът на финансите Пламен Орешарски, който участва от днес в срещата на съвета на фининасовите министри на ЕС в Лондон (ECOFIN), се срещна с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Жан Люмиер. На среща...

КФН: Валентин Великов получи отказ да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Акцепт инвест” АД, гр. София

КФН

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, отказа издаването на одобрение на Валентин Великов да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съот...

КФН: Издадено е одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в Правилата на ДФ „ДСК Стандарт”

КФН

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в Правилата на ДФ „ДСК Стандарт”, съгласно внесен в КФН проект.

МЗ: Министерството на здравеопазването получава дарение на линейки от китай

МЗ

Във вторник, 11 октомври, от 12.00 часа, на паркинга пред Националния център по опазване на общественото здраве (бивш Център по хигиена), бул. «Акад. Иван Гешов» №15, ще се състои официалната церемония по приемане на безвъзмездна помощ...

Времето