НС: Парламентът избра Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията

НС

Парламентът избра Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията 11 октомври 2006 г.На заседанието си на 11 октомври 2006 г. Народното събрание избра Временна комисия за обсъждане на проекта и предлож...

НС: Институциите на президента и на парламента също да участват в диалога, организиран от Икономическия и социален съвет, предвиждат приети на първо четене законови промени

НС

Институциите на президента и на парламента също да участват в диалога, организиран от Икономическия и социален съвет, предвиждат приети на първо четене законови промениНа заседанието си на 11 октомври 2006 г. парламентът единодушно при...

МК: Министърът На Културата Проф. Стефан Данаилов Заминава За Франция

МК

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов заминава за Франция в състава на водената от министър-председателя Сергей Станишев българска делегация, която ще бъде на работно посещение в Париж от 11 до 14 октомври. В рамките на визитат...

КФН: Решения на КФН от заседание на от 11.10.2006 г.

КФН

На свое заседание от 11.10.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения : 1. Вписа „Химимпорт” АД като публично дружество, както и емисия ценни книжа в размер на 130 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции,...

КФН: Резултати от извършени проверки за спазване разпоредбите на ЗППЦК във връзка със забраните за недобросъвестна търговия с ценни книжа, манипулиране на пазара, вътрешна информация и вътрешни лица

КФН

През последния месец управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН извърши проверки за спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка със забраните за недобросъвестна търговия с ценни книжа,...

КФН: Десислава Тотева е одобрена за член на Управителния съвет на ЗПАД “ДЗИ” и на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане”

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобрява Десислава Тотева за член на Управителния съвет на ЗПАД “ДЗИ” и на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане”.Пълния текст н...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в странатаза периода 02.10. – 08.10.2006 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 6901 случаи на остри заразни заболявания срещу 6240 за предходната. От тях 5765 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5074 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регист...

МЗ: Стартира есенната национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “капка по капка – живот” 2006

МЗ

Осигуряването на безопасна кръв и кръвни продукти в необходимото за страната количество и с качество, отговарящо на международните критерии, е част от ангажиментите на България при пълноправното й членство в Европейския съюз от 1 януар...

МЗ: Министерството на здравеопазването ще представи вижданията си за регионална здравна политика пред местните власти

МЗ

Министерството на здравеопазването ще представи позицията си за провеждането на регионална здравна политика и изработването на регионални здравни карти на Четвъртата годишна среща на местните власти, която се организира от Националното...

НС: Георги Пирински се срещна с министъра на икономиката, транспорта и развитието на германската федерална провинция Хесен д-р Алоис Бил

НС

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЕТО НА ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ХЕСЕН Д-Р АЛОИС БИЛ 10 октомври 2006 г.Председателят на Народното събрание Георги Пирински прие на 10 октомври 2006 г. в Н...