НС: Законът за измение и допълнение на Наказателния кодекс е приет на второ четене

НС

Законът за измение и допълнение на Наказателния кодекс е приет на второ четене. Започна обсъждането на първо четене законопроекта за ратифициране на Договора за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк., ...

МФ: Милен Велчев Ще Участва В Европейския Икономически Форум В Залцбург, Аавстрия

МФ

На 15 септември т.г. министърът на финансите Милен Велчев заминава на двудневно посещение в Залцбург, Австрия. Там той ще участва в Европейския икономически форум, който се провежда на 16 и 17 септември. Целта на форума е да разгледа к...

НС: Законът за банковата несъстоятелност е приет на второ четене.

НС

На второ четене е приет Законът за банковата несъстоятелност. Народното събрание прие на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Народните представители започнаха разгле...

НС: Народните представители приеха решение за създаване на постоянна комисия за борба с корупцията

НС

Народните представители приеха решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка със създаване на постоянна комисия за борба с корупцията. На първо гласуване беше приет законо...

МФ: Замяна На Брейди Облигации. Въпроси И Отговори.

МФ

1. Защо сега? И защо отваряне само на доларовата емисия от 2015? - Рекордно висока цена на емисията от 2015 г., рекордно ниска за последните 30 години доходност на дългосрочните американски ценни книжа. Цената на доларовата облигация о...

МЗ: Министерство на здравеопазването ще организира дискусия по темата “права и задълженията на пациентите” до края на месец Септември

МЗ

Днес министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков се срещна с членове на Управителния съвет на Българска асоциация за закрила на пациентите. Представителите на асоциацията запознаха доц.Финков със своя проект за нормативна ур...

МЗ: Министерство на здравеопазването отпуска 10 млн. долара за оптимизиране и преструктуриране на болниците в рамките на инвестиционна програма по линия на световна банка

МЗ

Става дума за мащабен проект, който се състои от няколко компонента, свързани с реформата в първичната и болничната помощ. Инвестиционната програма съдържа няколко модула (инвазивна диагностика, инвазивно отделение, модул, свързан с др...

МФ: Изказване На Министъра На Финансите Милен Велчев Относно Предстоящата Замяна На Брейди Облигации

МФ

М. ВЕЛЧЕВ - Ще ви запозная с основните приоритети на стратегията ни за управление на външния дълг. Първото, най-важно нещо е поддържане на равнище на дълга, гарантиращо постигане на макроикономическите критерии, по отношение на дълг по...

НС: Промените в Закона за здравното осигуряване, внесени от Недялко Калъчев са приети на първо четене.

НС

Народните представители приеха на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-01-64 от 18 юли 2002 г., внесен от народния представител Недялко Калъчев и група народни представители ...