МК: На 6 Октомври 2006 Г. От 11.00 Часа В Залата На „Френски Институт” В София Ще Се Проведе Пресконференция По Повод Предстоящата Изложба „Златото На Траките, Съкровища На България” Във Франция

МК

На 6 октомври 2006 г. от 11.00 часа в залата на “Френски институт” в София на ул. “Дякон Игнатий” № 2 ще се проведе пресконференция по повод предстоящата изложба „Златото на траките, съкровища на България” във Франция. Изложбата ще бъд...

МФ: Министърът На Финансите Пламен Орешарски И Президентът На Еиб Филип Мейстад Подписаха Меморандум За Разбирателство

МФ

Днес в Министерство на финансите беше подписан Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура между Правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка. Подписването на документа е в рамкит...

МФ: Министерство На Финансите Публикува Прогнозата За Нетните Касови Потоци На Единна Сметка В Бнб За Месец Октомври

МФ

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикувана Прогнозата за нетните касови потоци на единна сметка в БНБ за месец октомври 2006 г. Информацията се намира в категория „Статистика”/„Бюджет и държавно съкровище”.

КФН: Предприети действия от управление „Надзор на инвестиционната дейност” във връзка с неспазване на

КФН

Поради непредставяне на отчети за второ тримесечие на 2006 г. и неспазване на разпоредбите, свързани със съдържанието на междинни отчети за първо и второ тримесечие на 2006 г., които се представят в КФН и на „БФБ-София” АД, Заместник –...

КФН: Снежанка Ценева е одобрена за Ръководител специализираната служба за вътрешен контрол на ЗК “Орел” АД” и на ЗК “Орел Живот” АД”

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобри Снежанка Ценева за Ръководител специализираната служба за вътрешен контрол на ЗК “Орел” АД” и на ЗК “Орел Живот” ...

КФН: Открита е тематична проверка на „БФБ – София” АД

КФН

Комисията за финансов надзор открива тематична проверка на “Българска фондова борса - София” АД във връзка с констатирани пропуски при разпространението на информация, влияеща върху цената на ценните книжа на публични дружества. Провер...

МЗ: Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе редовно заседание днес, 5 Октомври

МЗ

Днес, 5 октомври, от 15.00 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5. На заседанието ще...

Омбудсманът: Омбудсманът на Република България предлага промени в законопроекта за Общ устройствен план на София

Омбудсманът

София, 4 октомври 2006 г. Гиньо Ганев представи на председателя на Народното събрание Георги Пирински предложение за конкретни промени между първо и второ четене на законопроекта за Общ устройствен план на Столична община. Защита на зе...

НС: Парламентът ратифицира Конвенцията от Договора за ЕС за използване на информационните технологии за митнически цели

НС

Парламентът ратифицира Конвенцията от Договора за ЕС за използване на информационните технологии за митнически цели4 октомври 2006 г.На заседанието си на 4 октомври 2006 г. Народното събрание ратифицира Конвенцията, съставена на основа...

НС:

НС

1. Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея. 2. Закон за ратифициране на Конвенцията, с...