НС: Среща на Любен Корнезов с парламентарна делегация на Сърбия и Черна гора

НС

СРЕЩА НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ С ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРАБългарският парламент е готов да споделили своя опит и да окаже помощ на колегите си от Сърбия и Черна гора по пътя към асоцииране на страната с ЕС. Това заяви зам...

НС: Народното събрание прие...

НС

1. Закон за ратифициране на Спогодбата за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия. 2. Закон за ратифициране на Протокола за взривни военни остатъци (Протокол V) към Конвенцията за забрани или ограничения върху и...

НС: Среща на Любен Корнезов с Комисията по социални въпроси към парламента на Виетнам

НС

СРЕЩА НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ С КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ КЪМ ПАРЛАМЕНТА НА ВИЕТНАМВисока оценка на отношенията между България и Виетнам беше дадена на срещата на зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов с Комисията по соци...

МФ: Финансовият Министър Пламен Орешарски Дискутира С Представители На Бизнеса Политиката В Областта На Публичните Финанси

МФ

Днес, 05 октомври 2005 г., министърът на финансите Пламен Орешарски бе специален гост на срещата на Българската международна бизнес асоциация (БИБА) и Съюза на работодателите в България (СРБ) с представителите на бизнеса в страната. В ...

КФН: Решения от заседание на КФН от 5 октомври 2005 г.

КФН

1. КФН вписа “Адванс Терафонд” АДСИЦ като публично дружество. Вписа с цел търговия на регулиран пазар издадената от дружеството емисия в размер на 150 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Първично публично предлагане на емиси...

КФН: Приложена е принудителна административна мярка на осем публични дружества

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи 8 принудително административни мерки, с които задължи “ЯВОР” АД, “ХАН КРУМ” АД, “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, “РОДОПСКА СЛА...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 26.09– 02.10.2005 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 8266 случаи на остри заразни заболявания срещу 5084 за предходната. От тях 7368 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4522 за предходната седмица. Заниженият брой случаи ...

МЗ: Политиката за психично здраве въвежда нов модел на психично-здравната помощ в България

МЗ

Целта е да се осигури пълноценен живот на хората с тежки психични заболявания в общността, където те живеятРеформата в областта на психичното здраве е сред водещите приоритети на националната здравна политика.Подобряването на психичнот...

МЗ: 10 Октомври – световен ден за психично здравепровежданата у нас политика за психично здраве отговаря на европейските принципи и критерии

МЗ

Подобряването на психичното здраве чрез въвеждане на съвременни принципи за профилактика и лечение на психичните заболявания е един от основните приоритети в управленската програма на Министерството на здравеопазването. С провежданата ...