МЗ: Подобрените медицински и икономически показатели на александровска болница са доказателство за добро управление, заяви министърът на здравеопазването славчо богоев

МЗ

Основните икономически показатели показват подобряване в дейността на “МБАЛ – Александровска” ЕАД, а това е доказателство за добри управленски решения на съвета на директорите и правилната посока, в която е работило цялото ръководство ...

МЗ: Министерството на здравеопазването гарантира лечението с амонапс на деветте нуждаещи се деца до Май 2004 година

МЗ

Министерството на здравеопазването осигури от бюджета си 150 000 лв. и са заявени 64 опаковки (16 000 таблетки) от лекарството амонапс, с което бе решен проблемът с неговата доставка за болните от хиперамониемия девет деца и се гаранти...

БНБ: Днес, 11 септември 2003 г., Българска народна банка издаде резрешение на “ОТП Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие 9 398 400 броя акции на “Банка ДСК”, представляващи 100% от капитала й, съгласно Заповед № РД 22-1194 на подуправителя на БНБ Емилия Миланова

БНБ

Днес, 11 септември 2003 г., Българска народна банка издаде резрешение на “ОТП Банк” АД, Будапеща, Унгария, да придобие 9 398 400 броя акции на “Банка ДСК”, представляващи 100% от капитала й, съгласно Заповед № РД 22-1194 на подуправите...

НС: Председателят на Народното събрание изпрати съболезнователна телеграма по повод смъртта на шведския министър на външните работи г-жа Ана

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ШВЕДСКИЯ МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Г-ЖА АНА ЛИНД По повод трагичната смърт на министъра на външните работи на Кралство Швеция г-жа Ана Линд пр...

МЗ: Справказа епидемичната обстановка в страната за периода 01.09-07.09. 2003 г. (36 -та седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 429 случая на остри заразни заболявания срещу 4 473 за предходната. От тях 4 449 са острите респираторни заболявания срещу 3 454 за предходната седмица.Чревни инфекции:Регистрираните случа...

МЗ: Извършена е проверка в дома за медико-социални грижиза деца в Пловдив по регистрирания взрив от вирусен хепатит тип “а”

МЗ

Разпоредени са необходимите мерки за строго съблюдаване на противоепидемичния режим в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Пловдив, съобщи началникът на отдел “Противоепидимичен контрол” в Министерството на здравеопазван...

МФ: Министерство На Финансите Открива Сигнален Телефон За Борба С Корупцията

МФ

Министерството на финансите откри безплатен сигнален телефон за борба срещу корупцията. Подобна услуга се предоставя за първи път в България и цели подобряване на политиката за ефективна борба с корупцията. На този етап гражданите ще м...

МЗ: Разширява се обхватът на лечебните заведения, които подлежат на акредитация

МЗ

Наредба № 13 от 30 юли 2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения бе обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 80 от 9 септември 2003 г. С изменението на чл.86 /1/ от Закона за лечебните заведени...

МЗ: Министерство на здравеопазването иска националният рамков договор за 2004 г. да повиши критериите за качество

МЗ

Министерството на здравеопазването изготви препоръки за основните принципи, които трябва да залегнат в Националния рамков договор за 2004 г., които ще представи на договарящите се страни – НЗОК и двете съсловни организации на лекарите ...

НС: Проф. Герджиков е обнадежден от развитието на проекта за изграждане на газапровода от Иран през Турция и България за Европа

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ Е ОБНАДЕЖДЕН ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА ОТ ИРАН ПРЕЗ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПА, СТАНА ЯСНО ОТ СРЕЩАТА МУ С ИРАНСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР КАМАЛ ХАРАЗИ Пре...

Времето