НС: Председателят на Народното събрание изпрати съболезнователна телеграма по повод смъртта на шведския министър на външните работи г-жа Ана

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ШВЕДСКИЯ МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Г-ЖА АНА ЛИНД По повод трагичната смърт на министъра на външните работи на Кралство Швеция г-жа Ана Линд пр...

МЗ: Справказа епидемичната обстановка в страната за периода 01.09-07.09. 2003 г. (36 -та седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 429 случая на остри заразни заболявания срещу 4 473 за предходната. От тях 4 449 са острите респираторни заболявания срещу 3 454 за предходната седмица.Чревни инфекции:Регистрираните случа...

МЗ: Извършена е проверка в дома за медико-социални грижиза деца в Пловдив по регистрирания взрив от вирусен хепатит тип “а”

МЗ

Разпоредени са необходимите мерки за строго съблюдаване на противоепидемичния режим в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Пловдив, съобщи началникът на отдел “Противоепидимичен контрол” в Министерството на здравеопазван...

МФ: Министерство На Финансите Открива Сигнален Телефон За Борба С Корупцията

МФ

Министерството на финансите откри безплатен сигнален телефон за борба срещу корупцията. Подобна услуга се предоставя за първи път в България и цели подобряване на политиката за ефективна борба с корупцията. На този етап гражданите ще м...

МЗ: Разширява се обхватът на лечебните заведения, които подлежат на акредитация

МЗ

Наредба № 13 от 30 юли 2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения бе обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 80 от 9 септември 2003 г. С изменението на чл.86 /1/ от Закона за лечебните заведени...

МЗ: Министерство на здравеопазването иска националният рамков договор за 2004 г. да повиши критериите за качество

МЗ

Министерството на здравеопазването изготви препоръки за основните принципи, които трябва да залегнат в Националния рамков договор за 2004 г., които ще представи на договарящите се страни – НЗОК и двете съсловни организации на лекарите ...

НС: Проф. Герджиков е обнадежден от развитието на проекта за изграждане на газапровода от Иран през Турция и България за Европа

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ Е ОБНАДЕЖДЕН ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА ОТ ИРАН ПРЕЗ ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПА, СТАНА ЯСНО ОТ СРЕЩАТА МУ С ИРАНСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР КАМАЛ ХАРАЗИ Пре...

МФ: В Министерство На Финансите Бяха Отворени Подадените Заявления И Документи На Четиримата Кандидати За Изпълнител На Обществена Поръчка С Предмет “Управление На Държавната Парично-Предметна Лотария”

МФ

Днес в Министерство на финансите бяха отворени подадените заявления и документи на четирима кандидати за участие в предварителния подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Управление на Държавната парично-предметна...

МФ: Министър Велчев Ще Представи Безплатен Сигнален Телефон За Борба Срещу Корупцията

МФ

На 10 септември, сряда, от 11 часа в зала “Колегиум” на МФ, министърът на финансите Милен Велчев ще представи безплатен сигнален телефон за борба срещу корупцията. На този етап гражданите ще могат да подават сигнали за корупция, свърза...

МЗ: Пресконференция

МЗ

В сряда, 10 септември 2003 г., от 11.00 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе редовната пресконференция на ведомството.Пресконференцията е на тема:Виждания и позиция на Министерството на здравеопазването по ...