КФН: Наложена e принудително-административна мярка спрямо “Брокерс-Груп” АД

КФН

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи инвестиционния посредник “Брокерс-Груп” АД, гр. София, да спре за срок до 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инс...

МФ: Бордът На Директорите На Мвф Обсъжда Днес Възможността За Кратка Мисия В България

МФ

Както знаете, днес, 14.06.2004 г. министърът на финансите Милен Велчев се завърна от работното си посещение в САЩ и Канада. Министър Велчев съобщи на летището, че въпросът за изпращане на кратка мисия на Международния валутен фонд в ст...

МФ: Бордът На Директорите На Мвф Обсъжда Днес Възможността За Кратка Мисия В България

МФ

Както знаете, днес, 14.06.2004 г. министърът на финансите Милен Велчев се завърна от работното си посещение в САЩ и Канада. Министър Велчев съобщи на летището, че въпросът за изпращане на кратка мисия на Межуднародния валутен фонд в ст...

МФ: Министър Милен Велчев Ще Открие Утре Семинар За Структурните Фондове И Присъединяването На България В Ес

МФ

Утре, 15 юни 2004 г. от 9.00 ч. в резиденция “Бояна” мининистът на финансите Милен Велчев ще открие семинар на тема “Структурните фондове и присъединяването – случаят на България”. Семинарът се организира от Генерална дирекция “Разширя...

МФ: Министерство На Финансите Представи На Семинар Резултатите От Преговорите По Финансовите Глави 21 И 29

МФ

На 13 юни 2004 г., неделя, в гр. Банкя се проведе семинар за представителите на медиите на тема “Приключването на преговорите по финансовите глави 21 и 29 – 28 ноември 2001 г. – 04 юни 2004 г.”, организиран от Министерство на финансите...

КФН: Одобрено e търгово предложение за закупуване на акции на “Карловска коприна” АД

КФН

На свое извънредно заседание на 14.06.2004 г. КФН одобри търгово предложение от “Пиринпласт” АД, гр. Гоце Делчев, за закупуване на акции на “Карловска коприна” АД, гр. Карлово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен ...

КФН: Одобрени са изменения в правилника на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”

КФН

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Пълният текст на решен...

МЗ: Подобряването на спешната медицинска помощ е сред основните приоритети на министерството на здравеопазването

МЗ

Спешната медицинска помощ е естествен и водещ приоритет за Министерството на здравеопазването като фактор с огромно медицинско и социално значение. Затова е изключително важно да се подобри достъпността на гражданите до нея и качествот...

МЗ: Над 100 участници идват в България за втората регионална среща на глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от източна европа и централна азия

МЗ

Във вторник, 15 юни 2004 г., в 9.00 часа в зала “София 1” на хотел “Кемпински – Зографски” ще бъде открита Втората регионална среща на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от Източна и Югоизточна Европа...

МФ: В България Се Очаква Да Пристигне Нова Мисия На Мвф

МФ

Нова мисия на Международния валутен фонд (МВФ) да посети страната ни обсъдиха вчера, 11 юни 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев и ръководителят на мисията на МВФ за България Ханс Фликеншийлд. Предвижда се посещението на фонда...