МФ: Милен Велчев Се Срещна С Новия Управляващ Директор На Межудародния Валутен Фонд

МФ

Министърът на финансите Милен Велчев се срещна на 10 юни 2004 г. с новия управляващ директор на МВФ Родриго Рато. Това беше първата работна среща на новоизбрания управляващ директор с министър от държава, в която фондът има програма. Н...

КФН: Резултати от извършена проверка в ПОАД “ЦКБ – СИЛА” АД

КФН

Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор през м. април 2003 г. приключи пълна документална проверка в ПОД “ЦКБ – СИЛА” АД, обхващаща цялостната дейност на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове з...

КФН: Приложена е принудителна мярка на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД

КФН

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за изпратени от ПОК “ДОВЕРИЕ” АД годишни извлечения на осигурените лица, на гърба на които е отпечатана информация за постигнатата доходност на управляваните от дружеството пенсионни фо...

МФ: Милен Велчев Представи Успешната Финансова Политика На България На Инвестиционен Форум В Канада

МФ

Министърът на финансите Милен Велчев представи на международен инвестиционен форум в Монреал, Канада българския опит в областта на финансовата стабилизация. Форумът се проведе на 9 юни 2004 г. и беше посветен на възможностите за развив...

КФН: Приета е Практика във връзка с дължими такси за издаване на разрешение за извършване на дейност или за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа

КФН

На свое заседание от 9.06.2004 КФН прие Практика във връзка с дължими такси за издаване на разрешение за извършване на дейност или за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа.Пълният текст на приетата практика е ...

КФН: Оповестени са резултатите от промяната на участие на осигурените лица

КФН

КФН оповести резултатите от промяната на участие на осигурените лица и прехвърлените средства по индивидуалните им партиди от един фонд в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурите...

МЗ: Хеи проверяват регистрацията на обектите за производство и търговия с храни в страната

МЗ

От 115 247 обекта за производство и търговия с храни, които подлежат на регистрация в ХЕИ, документи са подадени за 107 683 (93 %) от тях. В регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции в Кърджали, Кюстендил, Сливен и Хасково са под...

МЗ: Министерството на здравеопазването ще проведе национално съвещание по проблемите на спешната медицинска помощ

МЗ

На 11 и 12 юни 2004 г. Министерството на здравеопазването организира Национално съвещание по актуални проблеми на здравеопазването. На съвещанието ще бъде направен анализ на четиригодишния период от функционирането на реформираната сис...

НС: Среща на Камелия Касабова с делегация на германския Бундестаг

НС

Среща на Камелия Касабова с делегация на германския БундестагЗаместник-председателят на Народното събрание Камелия Касабова прие гостуващата у нас делегация на групата за приятелство “Германия – България” в германския Бундестаг, водена...