МФ: Милен Велчев Представи Условията За Бизнес У Нас Пред Водещи Инвеститори В Дойче Банк

МФ

Продължава работното посещение на мининистъра на финасите Милен Велчев и председателя на Агенцията за чуждестранни инвестиции (АЧИ) Павел Езекиев в САЩ. Вчера те се срещнаха с представители на кредитната агенция Муудис и представиха Бъ...

МФ: Приключи Подписка За Замяна На Държавни Дългосрочни Облигации Емитирани По Зунк

МФ

Обявената от Министерство на финансите подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, емитирани на основание чл.5 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. /ЗУНК/, деноминирани в щатски долари ...

КФН: Решения от заседание на КФН на 09.06.2004 г.

КФН

1. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от “Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико Търново. Тя е в размер на 419 564 броя обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на г...

КФН: Утвърдени образци по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ

КФН

Зам.-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, Бисер Петков утвърди следните образци по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ : образец на справка за сключените сделки, постъпили и изплатени парични средства и образец н...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 31.05. – 06.06. 2004 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 8 385 случая на остри заразни заболявания срещу 7 239 за предходната. От тях 6 542 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 5 668 за предходната седмица. Чревни инфекции: Ре...

МЗ: България е домакин на регионална среща на глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от източна европа и централна азия

МЗ

От 14 до 17 юни 2004 г. в София ще се проведе Втората регионална среща на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия. Международната среща се провежда под патро...

НС: Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков се срещна с председателя на Сейма на Република Латвия

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕЙМА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯПредседателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков се срещна с председателя на Сейма на Република Латвия г-жа Ингреда...

МФ: Интернет Страницата На Министерство На Финансите Спечели Награда За Най-Добър Институционален Сайт

МФ

Новата Интернет страница на Министерство на финансите спечели наградата за най-добър Web site на годината в категория “Институционален сайт” на фестивала “Международни медийни събития Албена 2004”. В категорията се състезаваха проекти ...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Се Срещна С Българската Общност В Ню Йорк

МФ

На 07 юни 2004 г., понеделник, в рамките на работното си посещение в САЩ министърът на финансите Милен Велчев и председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции (АЧИ) Павел Езекиев се срещнаха с българската общност в Ню Йорк. “Вре...

МФ: Прекратена Е Процедурата За Възлагане На Обществена Поръчка С Предмет Управление На Държавната Парично-Предметна Лотария

МФ

Със свое решение от 4 юни 2004 г. министърът на финансите Милен Велчев прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Управление на държавната парично-предметна лотария”, открита със Заповед на 31 март 2004 г. Както...