МОСВ: МОСВ инициира разделно събиране на старо електронно оборудване от сградите на министерствата

МОСВ

Министерство на околната среда и водите пое инициатива за сключване на договор с някоя от лицензираните организации по оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и с писмо до другите 14 министерства п...

КЗЛД: Среща с председателя на Народното събрание

КЗЛД

На 24 септември 2009 г. председателят на 41-то Народно събрание Цецка Цачева се срещна с председателя на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова. По време на разговора бяха обсъдени актуални аспекти на прилагането на Закона ...

Омбудсманът: Омбудсманът Гиньо Ганев организира среща във връзка с недостига на питейна вода в района на Хасково и необходимостта от изграждане на пречиствателна станция за питейна вода на язовир „Тракиец”

Омбудсманът

София, 24 септември 2009 г. Днес, 24 септември 2009 г. в 10:30 ч., се проведе среща на националния омбудсман с изпълнителния директор на ВиК - Хасково, общинския съветник и председател на политически клуб „Екогласност” – Емил Георгиев ...

НАП: До търговците на течни горива: Тествайте новата е-услуга за подаване на ежедневни отчети за продажбите на течни горива

НАП

От днес, 23 септември, можете да тествате новата електронна услуга на НАП за подаване в НАП на данни от дневните отчети на ЕСФП /Електронни системи с фискална памет/ за продажбите на течни горива. За да ползвате услугата е необходимо д...

МК: Генералният Директор На Световната Организация За Интелектуална Собственост Д-Р Франсис Гъри Прие Поканата На Министър Вежди Рашидов Да Посети България

МК

Министърът на културата Вежди Рашидов и водената от него българска делегация се срещнаха днес в Женева с Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри. По време на разговора министър...

МФ: Публикувани Са Краткосрочните Икономически Мерки За Възстановяване На Българската Икономика

МФ

На интернет страницата на Министерството на финансите са публикувани краткосрочните икономически мерки за възстановяване на българската икономика (27 юли 2009г. - 27 април 2010г.).

МФ: Симеон Дянков Обсъди Мерките За Излизане От Кризата С Колегите Си От Унгария, Австрия, Словакия И Полша

МФ

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков се завърна от двудневно официално посещение в Унгария, Австрия, Словакия и Полша. По време на визитата си той проведе работни срещи с финансовите министри Петер Оско, Йозеф Прьол, Ян ...

КФН: Людмила Борисова е одобрена за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД

КФН

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде три решения, с които одобрява Людмила Борисова за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интер...

КФН: Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири дружества

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните 4 дружества да предприемат необходимите действия за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отч...

КФН: Решения от заседание на КФН от 23 септември 2009 г .

КФН

На свое заседание от 23 септември 2009 г. КФН взе следните решения:1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „Ален мак” АД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на 592...

Времето