МЗ: Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откриха в УМБАЛ-Варна ново отделение по образна диагностика с уникална апаратура

МЗ

„С инсталирането на първия в страната позитронно-емисионен томограф в Университетската болница "Св.Марина" - Варна е постигната цялостна дигитализация на образната диагностика в лечебното заведение, с което тази дейност отговаря изцяло...

МРРБ: Ще бъде подписан Меморандум за разбирателство по JESSICA

МРРБ

Утре 27.05.2009 г. (сряда), от 13.30 ч., в Министерски съвет - Гранитна зала, Вицепремиерът на Република България Меглена Плугчиева, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, ще подпише Мем...

МОСВ: Министър Чакъров ще открие утре Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда, на който ще се обсъжда вариант за директно финансиране на водни проекти

МОСВ

Министър Джевдет Чакъров ще открие утре, 27 май, сряда, заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма /ОП/ „Околна среда”. На него ще бъде одобрен годишен доклад за напредъка на програмата през 2008 година и ще бъде пред...

МОСВ: Отменя се участието на министър Чакъров в откриването на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда”

МОСВ

Обявеното за утре участие на министър Джевдет Чакъров в откриването на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Околна среда” се отменя поради възникнал ангажимент на министъра. За решенията, които ще бъдат взети...

МОСВ: МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от ОПОС на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнение на ангажиментите ни към ЕС

МОСВ

МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС/ на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнението на ангажиментите на страната ни към ЕС. П...

МРРБ: Дванадесета среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН по водоснабдяването

МРРБ

От 25 до 28 май 2009 г. в София, хотел Шератон, зала Роял 3, се провежда Дванадесетата среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН по водоснабдяването и санитацията и паралелна министерска конференция на страните от регион...

МОСВ: ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация

МОСВ

ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация. Очаква се след края на август тази година съоръжението да премине изцяло на автоматичин режим, както е по проект и така да бъдат спазени...

НС: Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата

НС

Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата26 май 2009 г.Народното събрание прие на заседанието си на 26 май 2009 г. доклада на временната анкетна комисия, която п...

НАП: Публикувана е обновена версия на програмния продукт за декларации №1 и №6 под DOS

НАП

== > Обновяване № 5 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6, съгласно Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларац...

МФ: Комитетът За Наблюдение На Оптп Одобри Годишния Доклад На Програмата За 2008 Г.

МФ

На 26.05.2009 г. се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структури за управление на средствата ...