КФН: Задължава се “Пангеа” АД да предложи на ОСА да не се гласува точка 3 и 4 от дневния ред

КФН

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на “Пангеа” АД, гр. София, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на г...

КФН: Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Реал финанс” АД,Варна

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Реал финанс” АД,Варна, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти. Пълния текст на решени...

КФН: Росимир Матеев получи одобрение да придобие повече от 10 на сто от гласовете в ОС на “СТС ФИНАНС” АД, гр. Габрово

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Росимир Матеев да придобие повече от 10 на сто от гласовете в ОС, съответно 7 980 акции от капитала “СТС ФИНАНС...

КФН: Приложени са принудителни административни мерки на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД

КФН

Със заповед № 574 – ПОД от 12.09.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, спрямо ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД са приложени принудителни административни мерки. Съг...

КФН: ВАС отхвърли като неоснователна жалба на председателя на Съюза на застрахованите лица

КФН

Върховният административен съд в петчленен състав отхвърли като неоснователна жалба, подадена от председателя на Съюза на застрахованите лица Георги Бакалов, срещу чл. 4, ал. 2 от Наредба № 18 от 10.11.2004 г., а именно „чл. 4.(2) Заст...

МЗ: 375 000 долара са отпуснати по програма “превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за дейности сред интравенозни наркомани

МЗ

За реализиране на дейности по Компонент 4 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”, до момента са отпуснати 375 000 щатс...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 05.09.- 11.09. 2005 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 4603 случая на заразни заболявания срещу 6544 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 3754 случая срещу 5470 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регистриранит...

МЗ: Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе редовно заседание в четвъртък, 15 Септември

МЗ

В четвъртък, 15 септември, от 15.30 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.На заседа...

МФ: Пламен Орешарски Ще Представи Управленския Екип На Министерство На Финансите

МФ

Утре, 14 септември, сряда, министърът на финансите Пламен Орешарски ще представи екипа от заместник-министри в Министерство на финансите. Срещата ще се състои в зала „Колегиум” от 12 ч.

МФ: България Изпълнява Ангажиментите Си В Данъчната И Митническа Област, Заяви Еврокомисарят Ласло Ковач

МФ

На 23.09.2005 г., по покана на Министерство на финансите, Еврокомисарят по данъчна политика и митническия съюз Ласло Ковач изнесе публична лекция на тема: „Бъдещето на Европа и ролята на данъчната и митническата политика”. В началото н...