НС: Председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси изпрати писма до своите колеги от парламентите на страните-членки на Европейск

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА СОЛОМОН ПАСИ ИЗПРАТИ ПИСМА ДО СВОИТЕ КОЛЕГИ ОТ ПАРЛАМЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси изпрати писма до своите колеги ...

НС: Комисията за борба с корупцията ще организира приемни за граждани

НС

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА ЩЕ ОРГАНИЗИРА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИВеднъж месечно ще се организира приемна по сигналите на граждани за случаи на корупция, реши на днешното си редовно заседание Комисията за борба с корупцията /КБК/ в Наро...

НС: Народното събрание прие...

НС

1. На първо гласуване е приет законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. 2. На първо гласуване е приет законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет. 3. На пър...

КФН: Министерският съвет одобри проект на Кодекс за застраховането

КФН

На 15 септември 2005 г. Министерският съвет прие проект на Кодекс за застраховането. С утвърждаването на Кодекса за застраховането страната ни изпълнява поетите ангажименти за хармонизиране на законодателството ни в областта на застрах...

МЗ: Общественият съвет на център “фонд за лечение на деца”одобри нови пет молби на деца за лечение в чужбина

МЗ

На проведеното на 14 септември заседание на Обществения съвет на Център “Фонд за лечение на деца” бяха обсъдени и одобрени пет молби за отпускане на средства за лечение на деца в чужбина. Две от децата са с очни заболявания, едно – със...

МЗ: Министерството на здравеопазването организира национална работна среща по контрола на солта за хранителни цели

МЗ

На 15 и 16 септември (четвъртък и петък)в Аулата на Националния център по опазване на общественото здраве ще се проведе национална работната среща на водещи експерти по профилактика на йоддефицитните заболявания, контрола на храните и ...

МЗ: Мисия на европейската комисия прави оценка на дейността в областта на кръвта, тъканите и клетките

МЗ

Предприетите мерки за усъвършенстване на нормативната уредба и развитието на системите за кръводаряване и кръвопреливане и за тъканна и клетъчна трансплантация у нас в съответствие с европейските стандарти, както и предстоящите действи...

НС: Срещи на Георги Пирински с посланици

НС

СРЕЩИ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ С ПОСЛАНИЦИПредседателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна днес, 14 септември 2005 г. с посланика на САЩ у нас Н.Пр. Джон Байръли. Законодателните приоритети на 40-ото НС и резултатите от посещени...

НС: Народното събрание прие...

НС

1. Приети са решения за прекратяване пълномощията на народните представители Георги Петърнейчев и Весела Лечева. 2. На второ гласуване е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. 3. На в...

МФ: Пламен Орешарски Представи Заместниците Си

МФ

Днес, 14 септември 2005 г., сряда, министърът на финансите Пламен Орешарски представи официално своите заместници. „За мен това е много добър и радостен ден, защото представянето на ръководния екип означава, че вече мога да споделям от...