НС: Председателят на Народното събрание Цецка Цачева призова новоизбраните местни власти да подкрепят и насърчават достъпа до спорт за хората с увреждания в българските общини

НС

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева призова новоизбраните местни власти да подкрепят и насърчават достъпа до спорт за хората с увреждания в българските общини. Това стана в Народното събрание на церемонията по връчването н...

МВнР: Успешно представяне на България на конференция на Франкофонията

МВнР

Заместник-министър Димитър Цанчев представи България на 27-та Сесия на Министерската конференция на Франкофонията, която се състоя на 1 и 2 декември 2011 г. в Париж. Той бе специално поканен да председателства част от заседанията на фо...

МВнР: Осмисляне на миналото

МВнР

Това бе панелът, модериран от Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, който във встъпителните си думи се спря на разрешаването на проблемите на миналото в Централна и Източна Европа и в арабския регион. Интересно е да обсъдим ка...

МВнР: Как се справят институциите с тоталитарното минало

МВнР

Във втория Панел от конференцията „Софийска платформа: Справедливост в прехода”, бяха представени различни политически подходи за справяне с тоталитарното минало. Днешният български парламент демонстрира политическа воля за скъсване с ...

МВнР: Процесът на демократизация и съдебната власт

МВнР

Драгомир Йорданов от българския Институт на правосъдието описа етапите на трансформация на тоталитарната съдебна система в модерно правораздаване в третия панел на Софийската платформа. Като най-важни стъпки в тази посока, той посочи п...

МЗХГ: Позиция на Изпълнителната агенция по горите относно писмо на „Витоша ски ” АД за туристическа и ски зона „Алеко”

МЗХГ

Изпълнителната агенция по горите не е възпрепятствала ползването на съществуващите съоръжения, както и изграждането на нови такива. Считаме, че трудностите са породени от различен характер. Необходимостта от съобразяване с редица закон...

МЗХГ: Български програми печелят 9.5 млн. евро за промоция на мляко и вино в Русия, Бразилия и Китай

МЗХГ

Европейската комисия (ЕК) одобри три промоционални програми с Решение за изпълнение на Комисията С (2011) 8761 от 30.11.2011г. Първата програма е българо-румънска и е за промоция на вино на пазарите на Русия и Китай. Българската предла...

МРРБ: Министър Лиляна Павлова ще открие конференция “Състояние и предизвикателства при изграждането на ПСОВ в България”

МРРБ

Понеделник, 5 декември 2011 г., от 09.00 ч., в хотел Шератон, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще открие конференция на тема “Състояние и предизвикателства при изграждането на ПСОВ в България”.Учас...

МЗХГ: Кратък анализ на седмичната справка за средните цени

МЗХГ

Кратък анализ на седмичната справка за средните цени на брашно- ТИП "500", рафинирано слънчогледово олио, бяла кристална захар, пилешко месо, яйца и агнешко месо за периода 23.11-30.11.2011 г.

МЗХГ: Дирекцията на Природен парк “Беласица” организира почистване на планината

МЗХГ

Над 100 доброволци от граждански сдружения, училища и държавни институции от град Петрич ще се включат в инициативата „Да живеем на чисто”. Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира поредното ...