МФ: Министерство На Финансите Обявява Подписка За Замяна За Дългосрочни Облигации

МФ

Министерството на финансите обяви подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари от емисия BG 20 097 94 228 с държавни дългосрочни облигации, деноминирани в евро от емисия BG 20 400 99 223. Замяната ...

МФ: Пламен Орешарски Ще Представи Управленския Екип На Министерство На Финансите

МФ

Утре, 14 септември, сряда, министърът на финансите Пламен Орешарски ще представи екипа от заместник-министри в Министерство на финансите. Срещата ще се състои в зала „Колегиум” от 12 ч.

КФН: Решения от заседание на КФН от 13 септември 2005 г.

КФН

На свое заседание от 13 септември 2005 г. КФН взе следните решения : 1. КФН потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия общински облигации, издадени от Община Стара Загора. Емисията е в размер на 5 000 000 лв. разпредел...

МФ: Министър Пламен Орешарски Се Срещна С Еврокомисаря По Данъчна Политика Ласло Ковач

МФ

Днес, 12 септември 2005 г., министърът на финансите Пламен Орешарски се срещна с Ласло Ковач, комисар „Данъчен и митнически съюз” в Комисията на Европейския съюз в Брюксел. Еврокомисарят е на официално работно посещение в страната. Осн...

МФ: Министерство На Финансите Организира Публична Лекция На Тема "Бъдещето На Европа И Ролята На Данъчната И Митническата Политика"

МФ

Като водеща институция в преговорите по данъчна и митническа политика на ЕС, Министерство на финансите организира утре, 13 септември 2005 г., вторник, публична лекция на комисар Ласло Ковач на тема: „Бъдещето на Европа и ролята на данъ...

МЗ: Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски участва в 55-та сесия на европейския регионален комитет на световната здравна организация

МЗ

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и водената от него правителствена делегация участват в започващата в Букурещ днес, понеделник, 12 септември, 55-а сесия на Европейския регионален комитет на Световна здравна орган...

МЗ: Министерството на здравеопазването изпрати екип от специалисти по случаите на вирусен хепатит и ентероколит в ихтиман

МЗ

От днес, събота, 10 септември, по разпореждане на Министерството на здравеопазването в Ихтиман започва работа екип от специалисти от Националния център по заразни и паразитни болести и Катедрата по инфекциозни болести към Медицинския у...

МЗ: Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе редовно заседание в понеделник, 12 Септември

МЗ

В понеделник, 12 септември, от 15.30 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.На засед...

НС: Реч на председателя на Народното събрание Георги Пирински пред участниците във Втората световна конференция на председателите на парламе

НС

РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИНю Йорк, 9 септември 2005 г. Уважаеми г-н председател,Уважаеми госпожи и господа, Трети пореден ...

КФН: Решение от заседание на КФН от 9 септември 2005 г.

КФН

На свое заседание от 9 септември 2005 г. КФН взе следното решение : Вписа “Уеб Медия Груп” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е ...

Водещи новини

Времето