НС: Председателят на Комисията по труда и социалната политика се срещна с представители на граждански сдружения на майките в България

НС

Председателят на Комисията по труда и социалната политика се срещна с представители на граждански сдружения на майките в България 20 януари 2009 г.Председателят на Комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна на 20 я...

НАП: ТД на НАП - Добрич обявява търг с явно наддаване за предоставяне на акцизни стоки

НАП

ТД на НАП – гр. Добрич ще проведе търг с явно наддаване. Вижте Заповед № 37/ 20.01.2009г. за провеждане на трети последен търг с явно наддаване за предоставяне на акцизни стоки в ТД на НАП - Добрич Информация за търговете, провеждани в...

НАП: Пет пъти е нарастнал броят на фирмите, които искат регистрация по ДДС

НАП

С 5,5 пъти се е увеличил броят на подадените заявления за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) през тази година в сравнение с 2008 г. През първите пет работни дни на 2009 г. желаещите да регистрират своята фи...

МК: Прессъобщение

МК

По повод съобщението на ДТ „Гео Милев” в Стара Загора от днес, че театърът затваря врати за публика заради кризата с природния газ, пресцентърът на Министерството на културата съобщава, че още на 6 януари 2009 г. Кризисният щаб на Мини...

МФ: Министър Орешарски Участва В Заседание На Екофин

МФ

Днес, 20.01.2009 г., министърът на финансите Пламен Орешарски участва в първото заседание под чешкото председателство на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/, което се проведе в Брюксел. На заседанието Чешкото пред...

КФН: Шотландски застраховател свиква общо събрание на кредиторите на 2 март 2009 г. с цел да се запознаят с плана за погасяване на задълженията на компанията спрямо застрахованите

КФН

КФН уведомява заинтересуваните граждани и юридически лица за получена информация относно застрахователна компания „Скотиш Лайън Лимитид” (Scottish Lion Insurance Company Limited). Компанията е регистрирана на 22 ноември 1947 г. в Шотла...

КФН: Решения от заседание на КФН от 20 януари 2009 г.

КФН

На свое заседание от 20 януари 2009 г. КФН взе следните решения:1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резул...

МЗ: Министърът на здравеопазването е поканен на честването на деня на родилната помощ в СБАЛАГ ”Майчин дом” - софия

МЗ

На 21 януари /сряда/ в цялата страна ще бъде отбелязан Денят на родилната помощ, на който общество ни отдава дължимото на всеотдайния и високоотговорен труд на акушер-гинеколозите и акушерките и почита приноса на хората, допринесли за ...

МЗ: Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри международната експертна работна среща "скрининг при рак на маточната шийка в страните-членки на ес"

МЗ

В рамките на стартиращата от днес Трета Европейска седмица за предпазване от рак на маточната шийка Министерството на здравеопазването беше домакин на Международна експертна работна среща. Проявата се проведе под патронажа на министър ...

МЗ: Лечебните заведения за болнична помощ в страната са с осигурено отопление

МЗ

По данни, постъпващи в Съвета по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването, няма промяна по отношение на отоплението на лечебните заведения за болнична помощ в страната. Болниците нямат съществени проблеми с...