Зам.-министър Русинова: МТСП инвестира в ранното детско развитие, социалното включване и интегрирането на пазара на труда за уязвимите групи

Зам.-министър Русинова: МТСП инвестира в ранното детско развитие, социалното включване  и интегрирането на пазара на труда за уязвимите групи

Министерството на труда и социалната политика изпълнява мерки за инвестиции в ранното детско развитие, социално включване с насоченост към децата в риск и програми за интегриране на пазара на труда за уязвимите групи. Интеграцията на тези групи е ключова тема в работата на министерството. Това отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на 7-та среща на Управителния съвет на програма „Здраве и Образование за Всички“ (ЗОВ), която се състоя във ведомството.

 

Програма ЗОВ се изпълнява в периода 2013 - 2019 година с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата й стойност е 8 088 500 швейцарски франка. Основната цел на програмата е да подобри условията на живот на млади семейства, бременни жени, майки и деца до 3 г. чрез здравни и образователни услуги.

 

„Гледаме на подобни програми като пилотни проекти, които на следващ етап могат да бъдат интегрирани в мерки и политики. Много от практиките и препоръките по проекта съответстват пряко на целите на Закона за социалните услуги, който ще влезе в сила през 2020 г. след приемането на наредбите за неговото прилагане“, допълни зам.-министър Русинова. 

 

Положителна оценка на програмата даде и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество в България Ролан Питон. Той отбеляза, че много жени от уязвимите групи са получили достъп до здравеопазване и различни възможности за овластяване и това е постигнато чрез съвместните усилия на институциите и звеното за управление на програмата.

 

По време на срещата бяха представени и резултатите от оценката на приноса на Швейцария за включването на ромите и други уязвими групи в програмата.  В общините Бургас, Пловдив, Сливен, Русе, Монтана и Шумен достъпът до социални и образователни услуги е разширен, отчитат експертите. Повишено е разбирането на родителите за нуждата от образование на децата. Увеличен е делът на записаните деца в детски градини, в предучилищно и начално училищно образование. Намаляло е ранното отпадане на децата от училище. Според оценителите на проекта са подобрени и уменията на учителите за работа в мултикултурна среда.