МЗ: Справказа епидемичната обстановка в страната за периода 14.10.- 20.10. 2002 г. (42 -ра седмица)

Справказа епидемичната обстановка в страната за периода 14.10.- 20.10. 2002 г. (42 -ра седмица)

През изминалата седмица са регистрирани общо 10410 случая на остри заразни заболявания, срещу 10191 за предходната. От тях 9513 са острите респираторни заболявания, срещу 9357 за предходната седмица. Чревни инфекции:Регистрираните случ...

НС: Турция ще лобира в подкрепа на българската кандидатура за членство в НАТО

Турция ще лобира в подкрепа на българската кандидатура за членство в НАТО

ТУРЦИЯ ЩЕ ЛОБИРА В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКАТА КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО Турция не само подкрепя България по редица международни въпроси, но и възнамерява да формира силно лоби в подкрепа на кандидатурата ни за членство в НАТО през но...

НС: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е приет на второ четене

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е приет на второ четене

Парламентът прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

МЗ: От днес започва националната есенна кампания – 2002 г. за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “капка по капка - живот”статистиката сочи драстично намаляване броя на кръводарителите

От днес започва националната есенна кампания – 2002 г. за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “капка по капка - живот”статистиката сочи драстично намаляване броя на кръводарителите

Националната кампания има за цел да мотивира хората за безвъзмездно и доброволно кръводаряване, тъй като то е важен елемент от националната сигурност на страната. Тревожните данни сочат, че общият брой на кръводарителите за периода 199...

НС: Среща на председателя на парламента с румънския министър на правосъдието

Среща на председателя на парламента с румънския министър на правосъдието

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РУМЪНИЯ МИХАЕЛА РОДИКА СТАНОЮ Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков се срещна с министъра на правосъдието на Румъния...

МЗ: Редовната пресконференция на министерство на здравеопазването ще се състои утре, 23 Октомври 2002 г., от 11.00 часа в пресзалата на ведомството.

Редовната пресконференция на министерство на здравеопазването ще се състои утре, 23 Октомври 2002 г., от 11.00 часа в пресзалата на ведомството.

Уважаеми колеги, Редовната пресконференция на Министерство на здравеопазването ще се състои утре, 23 октомври 2002 г., от 11.00 часа в пресзалата на ведомството.Тема: Национална кампания – 2002 за безвъзмездно кръводаряване “Капка по к...

НС: Парламентът гласува на второ четене промените в Закона за държавния вътрешен финансов контрол

Парламентът гласува на второ четене промените в Закона за държавния вътрешен финансов контрол

Народното събрание прие Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2001 г. Народните представители приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов к...

МЗ: Предстои обновяването на две общински болници по проект на световна банка

Предстои обновяването на две общински болници по проект на световна банка

Те ще бъдат избрани след проучване на болниците в четири пилотни общини - Габрово, Ловеч, Стара Загора и Разград. Основната цел на проучването е да бъде направена оценка на дейността на болниците – брой на пациентите, продължителност н...

МЗ: Министерство на здравеопазването отпуска 11 млн. долара за оборудване на болници в рамките на инвестиционна програма по линия на световна банка

Министерство на здравеопазването отпуска 11 млн. долара за оборудване на болници в рамките на инвестиционна програма по линия на световна банка

През месец ноември започва конкурс по инвестиционна програма, свързана с оборудването на 20 – 22 болници по пет модула (кардиология, интензивни отделения, еднодневна хирургия, дребна медицинска апаратура, ремонти с цел енергоспестяване...

МЗ: Разходите за здравеопазване, предвидени в проектобюджета за 2003 г., ще бъдат увеличени със 113 млн. лева в сравнение с тази година

Разходите за здравеопазване, предвидени в проектобюджета за 2003 г., ще бъдат увеличени със 113 млн. лева в сравнение с тази година

Отделените средства за здравеопазване през следващата година, като обща сума (1465,3 млн. лв.) и дял от брутния вътрешен продукт на страната (4,2 %) са най-високите през последните 7 години. Разходната част от бюджета на Националната з...