Европейската Комисия Публикува Коригендум На Националния Доклад За 2019 Г. За България, Включващ Задълбочен Преглед Относно Предотвратяването И Коригирането На Макроикономическите Дисбаланси

Европейската Комисия Публикува Коригендум На Националния Доклад За 2019 Г. За България, Включващ Задълбочен Преглед Относно Предотвратяването И Коригирането На Макроикономическите Дисбаланси

Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Извършената промяна е в резултат на предоставената аргументирана информация от българските власти и се отнася до текста по отношение на докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към Звеното за финансово разузнаване, които касаят местни видни политически личности. С промяната в част 4.2.2 „Борбата срещу изпирането на пари“, Комисията заменя израза „2/3“ с „Определен брой“ и по този начин се потвърждава напредъкът на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари.

 

Водещи новини

Времето