МФ: Експертна Мисия На Мвф Пристига В България За Преглед На Икономическата Ситуация

МФ

Експертна мисия на Международния валутен фонд ще посети страната ни за редовния годишен преглед с България, който институцията провежда регулярно във всяка страна-членка по член ІV от Учредителния договор на Фонда. Мисията ще се провед...

КФН: Одобрени са промени в общите условия, тарифи и технически планове по здравноосигурителни пакети, предлагани от „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ”АД, гр. София

КФН

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява на „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ”АД, гр. София, предложените промени в общите условия, тарифи и технически планов...

КФН: „СВЕТОН ГРУП” ООД, ГР. ТРОЯН И „ПЕ ЕНД ЕС” ЕООД, ГР. ВАРНА СА вписани в регистъра на застрахователните брокери

КФН

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписа „СВЕТОН ГРУП” ООД, ГР. ТРОЯН И „ПЕ ЕНД ЕС” ЕООД, ГР. ВАРНА, в регистъра на застрахователните брокери.Решение 66 и...

КФН: Пол Клод Даниел Енсенжер е одобрен за член на СД на „Групама застраховане” ЕАД и на „Групама Животозастраховане” ЕАД, гр. София

КФН

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобри Пол Клод Даниел Енсенжер за член на Съвета на директорите на „Групама застраховане” ЕАД, гр. София и на „Гру...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 01. – 07. 02. 2010 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани 4754 случаи на остри заразни заболявания срещу 4770 за предходната. От тях 3237 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3234 за предходната седмица. Общата заболяемост от...

МЗ: Предвидени са достатъчно пари за болниците

МЗ

Всяка реално извършена дейност от лечебните заведения ще им бъде заплатена. Това обясниха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев и министърът на финансите Симеон Дянков след заседанието на МС днес. Средствата за това са предв...

МРРБ: Положителна оценка на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

МРРБ

Днес, 9 февруари 2010 г., Европейската комисия официално даде положителна оценка на съответствието на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР).Процесът на оценка на съответств...

МОСВ: Зам.-министър Ивелина Василева ще открие официално експлоатацията на градската пречиствателна станция на Смолян

МОСВ

Заместник-министър Ивелина Василева и кметът на община Смолян Дора Янкова ще направят официално откриване на градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Смолян, финансирана по Програма ИСПА. Събитието е на 10 февруари 2010 г....

МОСВ: МОСВ информира областните управители и кметовете за потенциална опасност от повишаване нивата на реките

МОСВ

Оперативното звено за управление на водите в извънредни ситуации, създадено със заповед на министър Нона Караджова, предприема действия за информиране и предотвратяване на последствията от прогнозирана висока вълна в поречията на рекит...

МОСВ: Приключи измерването на въздуха в района на село Горни Лом, община Чупрене

МОСВ

Извършените измервания в района на завод “Миджур”, село Горни Лом, община Чупрене от Мобилната автоматична станция към Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ - гр.Плевен не показаха превишения на пределно допустимите концентрации....

Водещи новини

Времето