НС: Парламентът ще заседава извънредно

НС

Народното събрание ще проведе извънредно пленарно заседание на 10 декември 2002 г., вторник, от 14.00 ч. със следния дневен ред: 1. Законопроект за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основнит...

НС: На второ четене е приет Законът за Комисията по финансов надзор.

НС

Народното събрание прие Закон за ратификация на анекси към Договора за заем, финансиране и проекти и Договора за изпълнение между Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, Република България и “Насърчителна банка” АД. Народните...

МЗ: Министерство на здравеопазването ще получи като дарение противогрипна ваксина

МЗ

Министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков ще приеме като дарение 20 000 дози противогрипна ваксина “Инфлувак ” от фирма “Солвей-фарма”. По разпределение от Министерство на здравеопазването дарението ще бъде използвано за и...

МЗ: Справказа епидемичната обстановка в страната за периода 25.12. - 01.12.2002 г. (48 -ма седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 28 602 случая на остри заразни заболявания, срещу 25 001 за предходната. Завишаването е изцяло за сметка на острите респираторни заболявания, които са 27 071 срещу 23 966 за предходната седм...

НС: Парламентът прие поправките в Закона за данък върху добавената стойност

НС

Промените в Закона за данък върху добавената стойност са приети на второ четене. Народното събрание прие на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с вносители Мини...

МФ: Резултат От Подписката За Замяна На Държавни Дългосрочни Облигации, Емитирани По Чл.5 От Зунк, Деноминирани В Щ.Д. С Държавни Дългосрочни Облигации, Деноминирани В Евро

МФ

Обявената от Министерство на финансите подписка за замяна на държавни дългосрочни облигации, емитирани на основание чл.5 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г./ЗУНК/ деноминирани в щатски долари с ...

МЗ: Разработената от МЗ наредба за организация и провеждане на профилактични прегледи при деца от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица ще създаде по-гъвкава организация на медицинските грижи за хронично болните деца

МЗ

Основната идея на наредбата е да се даде възможност за пряк достъп на децата и бременните до специалистите от извънболничната помощ. Грижата за осигуряване на активно наблюдение върху здравното състояние на бременните и на децата се въ...

МЗ: Становище на министерство на здравеопазването във връзка с решение на върховния административен съд

МЗ

По повод на постановеното решение на Върховния административен съд по делото относно мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков да приподпише анекса към Националния рамков договор 2002 г. ви предоставяме ...

МФ: Министър Милен Велчев Откри Българо-Гръцки Форум

МФ

На 3 декември, министърът на финансите Милен Велчев откри Българо-гръцки форум в хотел “Шератон”, организиран от Посолството на Република Гърция. С решение на Министерския съвет министър Велчев беше определен за Национален координатор ...

МЗ: Редовната пресконференция на министерство на здравеопазването ще се състои утре, 4 Декември, 2002 г., 11.00 часа

МЗ

Уважаеми колеги,Редовната пресконференция на Министерство на здравеопазването ще се състои утре, 4 декември, 2002 г., 11.00 часа, в пресзалата на ведомството. Тема: Проект на Наредба за организация и провеждане на профилактични преглед...

Времето