МФ: Беше Подписан Финансов Меморандум По Национална Програма Фар

МФ

На заседание на МС, проведено на 12.12.2002 г. бе взето решение за одобряване на проекта на Финансов меморандум между Европейската комисия и Република България BG 0201 - BG 0205 по Национална програма ФАР за 2002 г. и за упълномощаване...

МФ: Mинистерство На Финансите Изпълни Поетите Финансови Ангажименти По Програма За Постепенно Намаляване И Ликвидиране На Неразплатените Разходи На Общините За 2002 Г.

МФ

Министерството на финансите изпълни изцяло поетите финансови ангажименти по Програма за постепенно намаляване и ликвидиране на неразплатените разходи на общините за 2002 година. Програмата беше подписана на 28 юни между Министерството ...

БНБ: В съответствие с обявеното решение на Управителния съвет на БНБ, на 27 декември 2002 г. централната банка предостави реализираните приходи от продажбата на възпоменателната монета “Сурвакари” на два дома за деца с умствена изостаналост – ДДМУИ “Света Петка” – с. Могилино, община Две могили, Русенска област и ДДУИ гр. Кермен, община Сливен

БНБ

В съответствие с обявеното решение на Управителния съвет на БНБ, на 27 декември 2002 г. централната банка предостави реализираните приходи от продажбата на възпоменателната монета “Сурвакари” на два дома за деца с умствена изостаналост...

НС: Парламентът гласува на второ четене Закона за вероизповеданията и промените в Кодекса на труда

НС

Народното събрание гласува на второ четене Закона за вероизповеданията. Приетите на първо четене три проектозакона - Законопроект за вероизповеданията с вносител Борислав Цеков; Законопроект за вероизповеданията с вносители Кирил Милче...

МФ: Списък На Финансовите Институции Утвърдени За Първични Дилъри На Дцк За Периода 01.01.2003 Г.- 30.06.2003 Г.

МФ

1. БАНКА ДСК АД 2. БАНКА ХЕБРОС АД – ПЛОВДИВ 3. БНП ПАРИБА (БЪЛГАРИЯ) АД 4. БУЛБАНК АД 5. БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА 6. ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД 7. ЕВРОБАНК АД 8. ИНГ БАНК – КЛОН СОФИЯ 9. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 10. ОБЕДИНЕНА БЪЛГ...

МФ: Първо Заседание На Работната Група На Високо Ниво

МФ

На 18 декември 2002 г. , в Министерството на финансите се състоя първото заседание на Работната група на високо ниво (РГВН) България – Европейска Комисия. Тази работна група бе основана по препоръка на Европейския Парламент. Основните ...

МФ: Mинистерството На Финансите Предоставя На Общините 41 Милиона Лева

МФ

Министерството на финансите уведомява, че сметките на общините в Централната банка са захранени с необходимите средства за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от месечната брутна работна заплата – ...

Времето