БНБ: Прессъобщение

БНБ

С пускането в обращение от 1 януари 2002 г. на банкнотите и монетите евро, Българската народна банка започна да заменя за евро, а от 1 март 2002 г. да изкупува срещу левове банкнотите на излизащите от обращение валути, подразделения на...

МФ: Министър Милен Велчев И Председателят На Делегацията На Ек Н.П. Димитрис Куркулас Подписаха Седем Финансови Меморандума По Предприсъединителната Програма Испа На Европейския Съюз

МФ

На 21.01.2003 г., г-н Милен Велчев, министър на финансите и Национален ИСПА Координатор и Н.П. Димитрис Куркулас, председател на делегацията на ЕК в България, подписаха шест финансови меморандума в сектор “Околна среда” и един в сектор...

МФ: Проведе Се Извънредно Общо Събрание На Акционерите На Банковата Консолидационна Компания

МФ

Днес, 17 януари 2003 г., се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Банковата консолидационна компания (БКК), свикано в законоустановения срок от Съвета на директорите на дружеството. Дневният ред на извънредното общо събран...

НС: Подготвят два проектодоговора за насърчаване и защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане, стана ясно на срещата м

НС

ПОДГОТВЯТ ДВА ПРОЕКТОДОГОВОРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, СТАНА ЯСНО НА СРЕЩАТА МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ И МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА Р...

НС: Гърция подкрепя членството на България в ЕС в началото на 2007 година, заяви заместник-председателят на гръцкия парламент Динос Вретос на ср

НС

ГЪРЦИЯ ПОДКРЕПЯ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС В НАЧАЛОТО НА 2007 ГОДИНА, ЗАЯВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ГРЪЦКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДИНОС ВРЕТОС НА СРЕЩАТА СИ С ПРОФ. ГЕРДЖИКОВ Гърция подкрепя членството на България в ЕС в началото на 2007 годин...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Се Срещна С Генералния Директор На Генерална Дирекция “Разширяване” На Ек Г-Н Енеко Ландабуро

МФ

На 16.01.2003 г. в Министерство на финансите се състоя среща на Министъра на финансите Милен Велчев с генералния директор на Генерална дирекция “Разширяване” на ЕК г-н Енеко Ландабуро. На срещата бяха разисквани въпросите за увеличаван...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 06. – 12.01.2003 г. /2-ра седмица/

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 247 случая на остри заразни заболявания, срещу 6 045 за предходната. Общият брой на острите респираторни заболявания /ОРЗ/ е 11 269, от които 30 са случаите на грип, срещу 7 546 ОРЗ, от к...

НС: Разширяването на ЕС ще бъде приоритет на гръцкото председателство на евросъюза

НС

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС ЩЕ БЪДЕ ПРИОРИТЕТ НА ГРЪЦКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕВРОСЪЮЗА Разширяването на Европейския съюз, включително успешното продължаване на преговорите с България и Румъния и спазването на сроковете за присъединяването им п...

МЗ: министерство на здравеопазването разработи проектозакон за кръвта, кръвните компоненти и приложението им.с него за първи път в българското законодателство се въвеждат мерки за контрол върху качеството и безопасността на кръвта и кръвните компонент

МЗ

Със Закона за кръвта, кръвните компоненти и приложението им се въвеждат правила за извършване на дейности по трансфузионна хематология на всички нива на кръвонабиране и обработка на кръвта и кръвните компоненти, които до този момент ня...