МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 08.12. – 14.12. 2003 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 579 случая на остри заразни заболявания срещу 13 038 за предходната. По отношение на грипа и ОРЗ епидемичната обстановка в страната продължава да бъде спокойна. Регистрирани са 12 100 слу...

МЗ: Предстоящи промени в подхода на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2004 г.

МЗ

С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. се предвижда от 1 януари 2004 г. Министерство на здравеопазването да субсидира лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз основа на е...

МЗ: Ефективна мрежа от лаборатории ще бъде създадена по линия на националната програма за контрол на туберкулозата

МЗ

На своето заседание днес, 18 декември, Министерският съвет прие Националната програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г. Програмата е насочена към ограничаване на разпространението на туберкулозния...

НС: Днес, Народното събрание прие ....

НС

Народното събрание прие днес: 1. Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата - на първо четене. 2. Отчета за дейността на Сметната палата за 2002 г. 3. Закона за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейска...

КФН: Издадено е разрешение за преобразуване на

КФН

Димана Ранкова - зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на “Инвестиционна финансова компания 7М” АД да се преобразува чрез отделяне от него на акционерно дружество “7М” АД с...

КФН: "Български имоти" получи разрешение да предлага за...

КФН

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", даде допълнително разрешение на ЗК "Български имоти" АД да извършва новите видо...

МЗ: Наредбите на министерството на здравеопазването за националния рамков договор - 2004 гарантират изпълнението на приоритетите на националната здравна политика за осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ

МЗ

Четири нови наредби на Министерството на здравеопазването ще регламентират основните принципи в провеждането на националната здравна политика през 2004 година. Министърът на здравеопазването Славчо Богоев представи тези наредби на редо...

НС: Народното събрание прие бюджета на НЗОК и на БНБ

НС

На извънредно заседание народните представители приеха: 1. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. 2. Бюджета на Българската народна банка за 2004 г. .

НС: Официално посещение на Сергей Миронов

НС

ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ СЕРГЕЙ МИРОНОВ17 - 18 декември 2003 г.17 декември, сряда11.00 ч – Пристигане на делегацията – Правителствена зала, летище СофияИз...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Представи Новия Си Заместник Илия Лингорски

МФ

Новият заместник-министър на финансите Илия Лингорски беше представен от министъра на финансите Милен Велчев на специална пресконференция днес. Г-н Лингорски поема поста от Красимир Катев. На пресконференцията Красимир Катев направи пр...

Времето