МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител Антон кутев

МЗ

Относно: Социалните и кадрови политики, прилагани при закриване на болниците в малките населени места 12.02.2010 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ, Отново искам да ви заявя, че в концепцията за преструктуриране на болничната помощ в Република...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител михаил миков

МЗ

Относно: Резерва на Здравната каса 12.02.2010 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ! Във връзка с отправения въпрос – относно събраните в Българската народна банка средства за Националната здравноосигурителна каса – след справка от БНБ и НЗОК – н...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител Димитър горов

МЗ

Относно: Предстоящи проблеми, свързани с финансирането на общинските болници в Ловешка област 12.02.2010 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРОВ, Наистина няколко пъти отговарям на въпроса за делегираните бюджети. Ако трябва пак ще повторя или ще п...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител Георги божинов

МЗ

Относно: Финансирането на лечебните заведения в гр. Враца 12.02.2010 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ, Във връзка с Вашия въпрос за финансирането на МБАЛ „Христо Ботев” онкологичният, пневмофизиатричният и кожно-венерическите диспансери и ...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител Георги божинов

МЗ

Относно: Финансирането, работата и бъдещето на общинските болници в Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй, отговорили на критериите и сключили договор с НЗОК 12.02.2010 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ, Във връзка с...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народните представители нигяр сахлим, хасан адемов и лютви местан

МЗ

Относно: Политиката на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната помощ 12.02.2010 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ Д-Р САХЛИМ, Д-Р АДЕМОВ, ГОСПОДИН МЕСТАН! Във връзка с вашето питане за политиката на...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител цвета Георгиева

МЗ

Относно: Мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България 12.02.2010 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА! Министерството на здравеопазването е предприело всички необ...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев на питане на народния представител Димитър дъбов

МЗ

Относно: Размера на формирания бюджет на Общинска болница - Нови пазар 12.02.2010 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ! УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪБОВ, Във връзка с Вашия въпрос Министерството на здра...

МЗ: Министърът на здравеопазването д-р божидар нанев не е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения

МЗ

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев не е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения. Той е декларирал дяловото й участие в Медико-диагностична лаборатория “Томовижън“ ООД – Варна и в Специализираната болниц...

МОСВ: ЕК даде положителна оценка на съответствието на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

МОСВ

Над 3,5 милиарда лева по ОП „Околна среда” са достъпни за финансиране на проекти, след като ЕК одобри системите за управление и контрол на програмата. „Положителната оценка на съответствието на практика означава, че системите за управл...