КФН: Издадени са две одобрения за придобиване на повече от 10 на сто от акциите от капитала на

КФН

Зам.-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова издаде одобрение на Чавдар Кънчев и на Симеон Петков за пряко последващо придобиване на повече от 10 на сто от акциите от капитала на "ЕВРО-ФИН...

КФН: Решения от заседание на КФН на 22.12.2003 г. - приета наредба за търгово предлагане, издаден лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип, вписано публично дружество и вписана емисия облигации

КФН

На свое заседание от 22.12.2003 г. КФН взе следните решения :1. Издава на "Адванс Инвест" АД, гр. София, разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.2. Вписва в публичния регистър дружество "Пангеа" ...

НС: На извънредно пленарно заседание Народното събрание прие....

НС

На извънредно пленарно заседание народните представители приеха: 1. Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Закона за ратифициране на Мярка № 1 и решения № 1, 2, 3 и 4 и приложенията към тях на 26-ото Консултативно ...

НС: Детска новогодишна картичка за България създава Народното събрание

НС

ДЕТСКА НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА ЗА БЪЛГАРИЯ СЪЗДАВА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕЗаместник-председателят на Народното събрание Камелия Касабова ще открие на 21 декември 2003 г., неделя, в 12.00 часа, в зала “Запад” на НС, детски виртуален форум в сай...

НС: Народното събрание ще заседава извънредно на 20 и 21 декември

НС

Депутатите решиха да заседават извънредно в събота, 20.12.1003 г. и в неделя, 21.12.1003 г. при следния дневен ред: Извънредно заседание – събота, 9.00 часа 1. Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. 2. Законопро...

НС: Декларация на Народното събрание

НС

С 200 гласа "за" и 3 "против" народните представители приеха ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕТридесет и деветото Народно събрание на Република България,Като се ръководи от националните интереси и разглежда членството в НАТО като основн...

МФ: Списък На Първичните Дилъри На Дцк За Периода 01.01.2004 Г. – 30.06.2004 Г

МФ

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван актуален списък на финансовите институции, утвърдени от министъра на финансите и управителят на Българска народна банка за първични дилъри на ДЦК в периода 01.01.2004 г. ...

МФ: Министър Милен Велчев Ще Посети Домове За Сираци В Пловдивска Област

МФ

В понеделник, 22 декември 2003 г. министър Милен Велчев ще посети домовете за деца в с. Зеликово и Нареченски бани, област Пловдив, за да поздрави 60-те деца с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. От две години министър Велчев ...

КФН: Решения от заседание на КФН от 18.12.2003г.-вписани са две нови емисии облигации

КФН

КФН вписва в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Ти Би Ай Кредит" ЕАД в размер на 8000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лева вся...

Водещи новини

Времето