КФН: Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири дружества

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните 4 дружества да предприемат необходимите действия за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отч...

КФН: Решения от заседание на КФН от 23 септември 2009 г .

КФН

На свое заседание от 23 септември 2009 г. КФН взе следните решения:1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „Ален мак” АД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на 592...

МЗ: Съобщение на министерство на здравеопазването

МЗ

Във връзка с информация в медиите, че в пощенските клонове в област Благоевград и в област Смолян се отпускат лекарствени продукти по „пилотен проект” на дружество „Български пощи” ЕАД МЗ уведомява: В МЗ никога не е постъпвало искане з...

МЗ: България казва „аз обичам сърцето си”

МЗ

Според Световната здравна организация (СЗО) сърдечно-съдовите заболявания са основната причина за смъртността в световен мащаб, а почти половината смъртни случаи в Европа са следствие от сърдечно-съдови заболявания. В тази връзка всяка...

МРРБ: Министър Плевнелиев ще открие първа фаза на комплекс „Велико Търново Хилс”

МРРБ

Утре, 24.09 т.г., от 12.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще открие във Велико Търново първите два блока от квартал 2 на жилищен комплекс „Велико Търново Хилс”, на стойност 13 милиона евро...

МРРБ: Зам.-министър Павлова ще участва в семинар на тема „Да не изоставяме нито едно дете”

МРРБ

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Лиляна Павлова ще участва в семинар на тема „Да не изоставяме нито едно дете” ил...

КЗЛД: Среща на членове на Комисията за защита на личните данни с посланика на Република България в Кралство Испания

КЗЛД

На 23 септември 2009 г. в Мадрид посланикът на Република България в Кралство Испания, Иван Христов се срещна с членовете на Комисията за защита на личните данни Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков. На срещата бе представена Ко...

Омбудсманът: Заседание на групата за наблюдение за изпълнението на препоръките на омбудсмана за акредитацията на болниците и отпадането на лимитите в извънболничната и болничната помощ

Омбудсманът

София, 23 септември 2009 г.Днес, 23 септември 2009 г. се проведе заседание на групата при омбудсмана за наблюдение за изпълнението на препоръките му във връзка с проверките по собствена инициатива относно Въздействието върху правата на...

НС: Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г.

НС

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г.23 септември 2009 г.Народното събрание прие на заседанието си на 23 септември 2009 г. решение, с което възложи на ...

НС: Председателят на Народното събрание Цецка Цачева поздрави Ирина Бокова по повод избирането й за генерален директор на ЮНЕСКО

НС

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева поздрави Ирина Бокова по повод избирането й за генерален директор на ЮНЕСКО23 септември 2009 г.Председателят на Народното събрание Цецка Цачева поздрави Ирина Бокова по повод избирането ...