НС: Народното събрание прие...

НС

Народното събрание прие:Решение във връзка с изслушването на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно: "Съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между "Булгартабак Холдинг" АД и "Бри...

МФ: 21 Общини От 13 Области Получиха Компютри От Министерство На Финансите

МФ

Днес, 03 февруари 2005 г., в Министерство на финансите се проведе церемония по връчването на удостоверения за дарение на компютърно оборудване за нуждите на 21 общини от 13 области в страната. Техниката се предоставя в изпълнение на пр...

МФ: Министърът На Финансите Подписа Финансов Меморандум За Подкрепа От Общността В Областта На Ядрената Безопасност За България За 2004 Г.

МФ

На 1 февруари 2005 г. Министърът на финансите г-н Милен Велчев подписа Финансов меморандум 2004/16815.01 за подкрепа от Общността в областта на ядрената безопасност за България за 2004 г. между правителството на Република България и Ев...

МФ: Пресконференция На Министъра На Финансите Милен Велчев И Ръководителя На Делегацията На Ек Димитрис Куркулас

МФ

На 4 февруари 2005 г., петък, от 10.15 ч. в зала “Колегиум” на Министерство на финансите ще се проведе пресконференция на министъра на финансите Милен Велчев и ръководителя на Делегацията на Европейската комисия в България Димитрис Кур...

КФН: Янчо Чаушев получи одобрение за придобиване на 20 000 акции от капитала на “Делта Сток” АД, гр. София

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на Янчо Чаушев да придобие 20 000 акции от капитала на “Делта Сток” АД, гр. София.Пълния текст на решение 37 може ...

МЗ: Броят на заболелите от грип и остри респираторни инфекции достигна 109 на 10 000 души

МЗ

Епидемичната ситуация в страната по отношение на грипа е изключително динамична. Средната заболяемост от грип и остри респираторни инфекции достигна ниво от 109 на 10 000 души при 87 на 10 000 за предишната седмица. Към 02.02. 2005 г. ...

НС: Народното събрание прие...

НС

Народното събрание прие Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране,...

МФ: Министерство На Финансите Дарява Компютри На 13 Областни Администрации

МФ

На 3 февруари 2005 г., министърът на финансите Милен Велчев ще връчи удостоверения за дарение на компютри на 13 областни управители и техни представители. Дарението на оборудването е в изпълнение на приоритетен проект „Осигуряване на к...

КФН: Решения от заседание на КФН от 02.02.2005 г.

КФН

На заседание от 02.02.2005 г. КФН взе следните решения :1. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции, издадена от „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойн...