ИПИ: Подкрепете Института!

ИПИ

Ако желаете да сте част от разпространението на стопанската свобода в България и да подпомогнете търсенето на пазарни решения, можете да подкрепите Института за пазарна икономика, чрез on-line дарение! ePay Now

ИПИ: Семинар "Търговска марка и дизайн на Общността – характеристики, действие и регистриране"

ИПИ

БЪЛГАРСКАТА ИДЛО АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯсъвместно сПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република Българияи с подкрепата наМЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО (ИДЛО - РИМ) Организира на 22 и 23 ноември 2007 г. в гр. София С Е М И Н А Рна темаТър...

ИПИ: ИПИ ПРЕДСТАВИ “Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки”

ИПИ

В октомврийския брой на своя "Бюлетин за ниски данъци" ИПИ представи"Проектобюджет 2008 - преглед, анализ, препоръки"След като България стана член на Европейския съюз през 2007 г., българският бюджет вече има нови параметри. Най-важнат...

ИПИ: Няколко аргумента против забраната за тютюнопушене на обществени места

ИПИ

От няколко години насам в световен мащаб се води дебат за или против въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места. През последните две-три години повечето от европейските страни и огромна част от останалия свят пред...

ИПИ: Данъчни промени 2008

ИПИ

За корпоративното подоходно облаганеПрез 2008 г. данъкът върху дивидента да бъде намален от 7 на сто на 5%, е записано в предлаганите изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промяната е в съответствие с провежда...

МК: Министърът На Културата Проф. Стефан Данаилов Валидира Пощенски Картички На Бележити Български Режисьори

МК

Днес министърът на културата проф. Стефан Данаилов валидира пощенски картички на бележити български режисьори. На официалната церемония в Министерството на културата присъстваха председателят на Държавната агенция за информационни техн...

МК: Министерство На Културата Отпусна 976 494 Лева За Българските Библиотеки

МК

Министерството на културата отпусна 976 494 лева за 630 български библиотеки. Парите са за одобрените проекти от приключилата втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други инф...

МФ: Министърът На Финансите Ще Открие Официално Оперативна Програма „Техническа Помощ”

МФ

Заповядайте на 12 ноември 2007 г., понеделник, от 10.30 часа, в зала „Средец" на хотел „Шератон" на официалното откриване на Оперативна програма „Техническа помощ". Министерството на финансите е Управляващият орган на Оперативна програ...

КФН: КФН задължи пет дружества да отстранят непълнотите в представените си отчети за първото тримесечие на 2007 г.

КФН

Професор Милчо Стоименов, който изпълнява длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които задължава ИД „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД” АД и ИД „ЕЛАНА ЕВРОФОНД” АД да...

МЗ: Нова наредба регламентира работата на комисията по цените на лекарствените продукти

МЗ

Днес, 8 ноември, Министерският съвет одобри Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствени продукти.В съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти на хуманната медицина (ЗЛПХМ) към Комиси...

Водещи новини

Времето