НС: Пресконференция на председателя на Народното събрание във връзка с проектобюджета на парламента за 2008 г. (стенограма)

НС

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕГ-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ С ЖУРНАЛИСТИ,АКРЕДИТИРАНИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ(София, 8.11.2007 г., 14,00 ч.)ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Добър ден!Уважаеми колежки и колеги, благодаря ви, че се отз...

НС: Парламентарното сътрудничество и развитието на икономическите отношения обсъдиха Георги Пирински и премиерът на Чешката република

НС

Парламентарното сътрудничество и развитието на икономическите отношения обсъдиха Георги Пирински и премиерът на Чешката република8 ноември 2007 г.Сътрудничеството в рамките на европейските и евроатлантическите структури, парламентарнот...

МК: Министърът На Културата Проф. Стефан Данаилов И Председателят На Държавната Агенция За Информационни Технологии Пламен Вачков Ще Валидират Пощенски Картички На Бележити Български Режисьори

МК

На 9 ноември (петък) от 10:00 ч. в зала „Колегиум” на Министерството на културата министърът на културата проф. Стефан Данаилов и председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков ще валидират по...

МК: Зам.-Министърът На Културата Явор Милушев Участва В Неформална Регионална Конференция На Министрите На Културата На Страните От Югоизточна Европа

МК

В периода 8-10 ноември 2007 г., в Белград, Сърбия се провежда неформална регионална конференция на министрите на културата на страните от Югоизточна Европа на тема „Промоция на междукултурния диалог и Бялата книга на Съвета на Европа”....

КФН: Одобрени са изменения в правилника на “Българска фондова борса–София” АД

КФН

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменения и допълнения в правилника на “Българска фондова борса–София” АД, приети с решения на заседания ...

КФН: „ВИ ДИ АЙ БРОКЕР” ООД, гр. София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „ВИ ДИ АЙ БРОКЕР” ООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.Пълния текст на решениe 1408 може да на...

КФН: “Асикурациони Дженерали”, Италия, получи одобрение за придобиването на 99.87% от капитала на „Дженерали Застраховане”, София, и на 99.49% от капитала на „Дженерали Животозастраховане” АД, София

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри придобиването чрез свързано лице на 99.87% от капитала на „Дженерали Застраховане” АД, гр. София, от “Асикурацион...

МЗ: Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе заседание утре, 8 Ноември

МЗ

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе открито заседание утре, четвъртък, 8 ноември, от 14.00 часа в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.Съглас...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 29.10. – 04.11.2007 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 645 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 334 за предходната. От тях 2 666 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 447 за предходната седмица. Чревни инфекции: ре...

НС: Съобщение на парламентарния пресцентър във връзка с проектобюджета на Народното събрание за 2008 г.

НС

Съобщение на парламентарния пресцентър във връзка с проектобюджета на Народното събрание за 2008 г.7 ноември 2007 г.Във връзка с появили се статии и коментари в СМИ по проектобюджета на Народното събрание за 2008 г. е нужно да се напра...

Водещи новини

Времето