КФН: ИД “ОББ Балансиран Фонд“ АД получи разрешение да инвестира до 10 на сто от активите си в акции на “БТК

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде разрешение на ИД “ОББ Балансиран Фонд“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОН...

КФН: “Банка ДСК” ЕАД получи одобрение за придобиване на 66 на сто от капитала на управляващо дружество ”ДСК Управление на активи” ЕАД, гр. София

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на “Банка ДСК” ЕАД, гр. София, да придобие 66 на сто от капитала на управляващо дружество ”ДСК Управление на актив...

КФН: Утвърдени са образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2004 г.

КФН

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида към 31.12.2004 г., както следва:1. ОБРАЗЕЦ № І на годишно извлечение от ...

МЗ: Общественият съвет на център “фонд за лечение на деца” утвърди правилата за работа и отпускане на средства от фонда

МЗ

Център «Фонд за лечение на деца» ще отпуска средства за всеки конкретен случай за изпращане на дете на лечение в чужбина съобразно финансовото състояние на фонда, броя на постъпилите молби, видовете заболявания, стойността на лечението...

МФ: Пресконференцията На Милен Велчев И Димитрис Куркулас Ще Се Проведе В Понеделник 7 Февруари 2005 Г.

МФ

Пресконференцията на министъра на финансите Милен Велчев и ръководителя на делегацията на Европейската комисия Димитрис Куркулас, отложена днес, ще се проведе в понеделник 7 февруари 2005 г. от 10.30 ч. в зала “Колегуим” на Министерств...

МФ: Отлага Се Пресконференцията На Милен Велчев И Ръководителя На Делегацията На Ек Димитрис Куркулас

МФ

Предвид присъствието на министър-председателя и министрите в Народното събрание се налага отлагане на пресконференцията на Милен Велчев и ръководителя на делегацията на Европейската комисия Димитрис Куркулас, обявена за 10.15 ч. в Мини...

МФ: Отлага Се Пресконференцията На Милен Велчев И Ръководителя На Делегацията На Ек Димитрис Куркулас

МФ

Предвид присъствието на министър-председателя и министрите в Народното събрание се налага отлагане на пресконференцията на Милен Велчев и ръководителя на делегацията на Европейската комисия Димитрис Куркулас, обявена за 10.15 ч. в Мини...

МФ: Анкета За Политическата Личност На 2004 Определи Милен Велчев За Министър На Годината

МФ

Министърът на финансите Милен Велчев беше определен за “Министър на годината” в първата годишна анкета “Политическите личности на годината”, проведена сред читателите на най-стария новинарски сайт в България – news.bg, част от медийнат...

МЗ: Министерството на здравеопазването и националното сдружение на общините обсъдиха финансирането на общинските лечебни заведения през 2005 г.

МЗ

Днес, петък, 4 януари, заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Салчев се срещна с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Работната среща беше по покана на министъра на здр...