КФН: Неделчо Неделчев е одобрен за управител на инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което одобрява Неделчо Неделчев за управител на инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД, избра...

КФН: Бойка Тодорова е включена в списъка на независимите проверители

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което включва Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 515, издадена от Института на дипломирани...

КФН: Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Стоманени профили” АД

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Задължава „Стоманени профили” АД да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено редовно годишно общо...

МЗ: Министърът на здравеопазването д-р божидар нанев откри нов кардиоангиограф

МЗ

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев присъства на откриването на нов кардиоангиограф в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" в Габрово. Aпаратурата е дарение от Белгийската болница O.L.V. Министерство на здравеопазването предостави 1.1 м...

МЗ: Четири деца заминават за лечение в чужбина

МЗ

Осем деца ще получат средства за лечение от Център "Фонд за лечение на деца". Това стана ясно след заседанието на Обществения съвет към фонда на 17. 09. 2009. На него бяха разгледани 10 случая. Четири от децата - А.М. на 15 години, М.А...

МРРБ: Съвместна работна среща за изготвяне на пътна карта за прилагане на последните изменения в Закона за водите

МРРБ

Днес се проведе съвместната работна среща между ръководните екипи на МРРБ и МОСВ за изготвянето на пътна карта за прилагане на последните изменения в Закона за водите. В нея участваха заместник-министрите на регионалното развитие и бла...

МОСВ: Парламентарната комисия по околната среда и водите ще изслуша министър Нона Караджова

МОСВ

Министър Нона Караджова заедно с ръководния екип на министерството ще участва в заседанието на парламентарната комисия по околната среда и водите на 17 септември 2009 г., четвъртък, от 15,00 часа, в сградата на парламента на пл. "Княз ...

МОСВ: Министър Нона Кардажова ще обсъди с БСК предложения на бизнеса, свързани с екологичното законодателство

МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще проведе среща с ръководството на Българска стопанска камара /БСК/ по тяхна покана и с ръководителите на браншовите организации, членуващи в камарата, на 18 септември 2009 г., петъ...

КЗЛД: Върховният административен съд отхвърли жалбите на мобилните оператори срещу задължително предписание на КЗЛД

КЗЛД

С решение от 10.09.2009 г. петчленен състав на Върховния административен съд обезсили (като процесуално недопустимо) решението на тричленния състав, с което беше отменено Задължително предписание от 12.03.2008 г. на Комисията за защита...

НС: Народните представители приеха декларация по повод 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа

НС

Народните представители приеха декларация по повод 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа17 септември 2009 г.Народното събрание прие на заседанието си на 17 септември 2009 г. декларация по повод 60-ата годишнина от създава...

Водещи новини

Времето