НС: В Народното събрание бе открита изложба «Съвременно българско изкуство»

НС

В Народното събрание бе открита изложба «Съвременно българско изкуство»17 септември 2009 г.Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри на 17 септември 2009 г. в Народното събрание изложба "Съвременно българско изкуство".Експ...

НАП: 2,2 млн. лв. данъци и осигурителни вноски трябва да внесе един от футболните клубове

НАП

Около 2,2 млн. лв. данъци и осигурителни вноски са се опитали да укрият собствениците на един от футболните клубове, които бяха ревизирани от НАП през последната година. Това каза изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов на пре...

НАП: Промените в данъчните закони ще се обсъждат първо с бизнеса

НАП

Предложенията за промени в данъчното законодателство ще бъдат обсъждани първо с представителите на бизнеса и след това ще се предлагат за одобрение от правителството. Това увери изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов членовет...

КФН: КФН започна консултация за промени в ЗДСИЦ

КФН

КФН започна предварително проучване на мненията и становищата по някои въпроси във връзка с възможни бъдещи изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. За целта е изготвен консултационен въпросник, в който са вкл...

КФН: Издадена е временна забрана на УД „Интеркарт инвестмънтс” АД

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава временна забрана за публикуването и разпространяването на представения в КФН от УД „Интеркарт инвестмънтс” АД рекламен материа...

КФН: Отписва се емисия облигации, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД

КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 33 750 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, л...

МРРБ: Работна среща на министър Росен Плевнелиев с бизнеса

МРРБ

„Програма за стратегически приоритети на министерството на регионалното развитие и благоустройството до 2013 година” ще представи министър Росен Плевнелиев на работна среща с бизнеса, утре 17 септември 2009 г.Министърът ще запознае уча...

МРРБ: Между 15 и 30% е намалена цената на част от 41 проекта, по които МРРБ временно спря строително - монтажните работи

МРРБ

Между 15 и 30% беше свалена цената на част от 41 проекта, по които Министерството на регионалното развитие и благоустройството временно спря строително-монтажните работи, тъй като за тях няма осигурено финансиране от държавния бюджет. ...

МОСВ: Обсъдени са възможности за финансиране на екологични обекти в община Кърджали

МОСВ

Заместник-министър Евдокия Манева проведе среща с кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис за изясняване на въпроси, свързани с финансирането на екологични обекти на територията на общината. Хасан Азис информира, че общината има пробле...

Омбудсманът: Становище на омбудсмана по повод жалбите от адвокатите на Пламен Галев и Ангел Христов

Омбудсманът

София, 16 септември 2009г.Вчера в канцеларията на омбудсмана постъпиха две жалби от адвокатите Менко Менков и Йордан Киров, съответно пълномощници на Ангел Христов и Пламен Галев. Юристите твърдят, че са нарушени правата на техните дов...

Времето