БФС: Ръководството на БФС проведе среща с клубовете от елитните юношески групи

БФС

По-рано днес ръководството на Българския футболен съюз начело с президента Георги Иванов проведе среща с представители на клубовете от елитните юношески групи. Тя се състоя в Национална футболна база “Бояна” и в нея взеха участие още н...

МВР: Министър Калин Стоянов потвърди, че е разпитан в прокуратурата след опит за въздействие за назначение в ОДМВР – Хасково

МВР

МВР и държавата понасят сериозни негативни последствия, трудно ще бъде възстановено доверието на българските граждани Случващото се в последните дни носи негативни последствия не само за МВР и за поста главен секретар, но и за държават...

ВСС: Общото събрание на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет приеха за сведение протокол и решение на Съвета за партньорство от първото заседание за годината

ВСС

11 април 2024 година Общото събрание на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет приеха за сведение протокол № 1/16.02.2024 г. и решение № 1/16.02.2024 г. от заседание на Съвета за партньорство. На него е проведен избор на съ...

ВСС: Общото събрание на ВСС и ВПС отправи запитване до ЕМСС във връзка с членството и статута на ВПС в мрежата след промените в КРБ

ВСС

11 април 2024 година Общото събрание по чл. 130б, ал. 4, т. 2 от КРБ, във връзка с § 31, ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.), изпълняващо функциите по чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, отправи запитване до Е...

ВСС: Общото събрание на ВСС и ВПС прие за сведение писмо от бившия министър на правосъдието с искане за извършване на проверка и реализиране дисциплинарна отговорност на магистрати по случая „Живко Коцев“

ВСС

11 април 2024 година Общото събрание по чл. 130б, ал. 4, т. 2 от КРБ, във връзка с § 31, ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.), изпълняващо функциите по чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, прие за сведение писмо...

ВСС: Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, възстанови Юлия Ковачева на длъжност „съдия“ във ВАС и Емил Дечев на длъжност „съдия“ в СГС

ВСС

11 април 2024 година Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висшия съдебен съвет, възстанови на основание чл. 195, ал. 4 от Закона за съдебната власт Юлия Ковачева на заеманата преди назначаването ѝ за заместник-министър н...

ВСС: Общото събрание на ВСС и ВПС разпредели управлението на имотите на съдебната власт

ВСС

11 април 2024 година Общото събрание по чл. 130б, ал. 4, т. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с § 31, ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.), изпълняващо функциите по чл. 30, ал. 2, т. 2...

ВСС: Общото събрание на ВСС и ВПС одобри бюджетите на Съдийската и на Прокурорската колегии за 2024 г

ВСС

11 април 2024 година Общото събрание на ВСС и ВПС по чл. 130б, ал. 4, т. 2 от Конституцията на Република България, във връзка с § 31, ал. 3 от ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 18/01.03.2024 г.), изпълняващо функциите по чл. 30...

КФН: Решения от заседание на 11.04.2024 г.

КФН

На заседанието си днес КФН реши: 1. Вписва емисия облигации, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 199 733 броя поименни, безналични, ли...

МО: Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще поздрави личния състав на Военната академия „Г. С. Раковски“ за патронния й празник

МО

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще поздрави личния състав на Военната академия „Г. С. Раковски“ за патронния й празник и 112-ата годишнина от нейното създаване утре, 12 април. На тържественото събитие ще присъства и началникът ...

Времето