ВСС: Пленумът на ВСС прие резултати, одобри планове за действие и изпълнението на мерки по одитни ангажименти за даване на увереност в шест съдилища

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, във връзка с извършени одитни ангажименти за даване на увереност в Административен съд – София-град, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Пловдив, Районен съд – Костинброд, Район...

ВСС: Пленумът на ВСС прие за сведение справка на „Животозастрахователен институт“ АД за регистрираните искания за застрахователни плащания през периода април-юни 2023 г.

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка на „Животозастрахователен институт“ АД за регистрираните искания за застрахователни плащания, отправилите ги застрахованите лица, настъпилите основни и/...

ВСС: Висшият съдебен съвет ще проведе обществена поръчка за изработване на печатни, рекламни и информационни материали

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на печатни рекламни, информационни и обра...

ВСС: Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на ВСС и Върховния административен съд за 2023 г. и прие информация за използването на ЕДИС в съдилищата

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 20 от ЗСВ, прие за сведение, че използването на „Единната информационна деловодна система (ЕДИС) и среда за съвместна работа за нуждите на Върхов...

ВСС: Пленумът на ВСС възложи на председателя на Апелативен съд – София и на главния прокурор на Република България провеждането на обществени поръчки

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на административния ръководител на Апелативен съд – София да упражни правомощията си на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, във връзка с организирането, провежданет...

ВСС: Пленумът на ВСС прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България. С промените се премахва длъжността „съдебен администратор на ВА...

ВСС: Пленумът на ВСС одобри разходите за командировки за второто тримесечие на 2023 г. на членовете на ВСС, председателя на ВКС, главния прокурор и директора на НИП

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки за второто тримесечие на 2023 г. на членовете на ВСС, на председателя на Върховния касационен съд, на главния прокурор на Република България, на...

ВСС: Пленумът на ВСС предостави средства за награден фонд и инициативи по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

ВСС

21 септември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи с 37 200 лв. бюджетите на органи на съдебната власт за 2023 г., във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско довери...

СО: Първата от многофункционалните ученически спортни зали започва да се изгражда в район "Люлин" в 56. СУ

СО

Залата ще може да се ползва и от гражданите Започна изграждането на първата многофункционална спортна зала в училище, която ще се ползва и от гражданите на София. Тя е в двора на 56. СУ „Проф. Константин Иречек“. Общо 5 ученически спор...

МВР: Служители на отдел „Икономическа полиция“-ОДМВР-Бургас задържаха мъж, организирал схема за купуване на гласове

МВР

Районна прокуратура - Бургас ръководи разследване по досъдебно производство за нарушаване на политическите права на гражданите Подробности по разследването оповестиха ст. комисар Емил Павлов - директор на ОДМВР-Бургас и прокурор Мария ...

Водещи новини

Времето