МЗ: Кирил Ананиев: С проектобюджета на МЗ направих заявка за финансиране на трансплантации на български граждани и в държави извън ЕС

МЗ

Публикуваме пълния отговор на въпрос, отправен към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев по време на днешния парламентарен контрол, относно трансплантационно лечение на български граждани извън територията на страната: „Проектът ...

Прокуратурата: Окръжна прокуратура-Смолян внесе обвинителен акт спрямо 42-годишен мъж за данъчно престъпление

Прокуратурата

Окръжна прокуратура-Смолян внесе в съда обвинителен акт срещу С.Б., на 42 г., за това, че през периода от 11.03.2008 г. до 14.10.2014 г., в гр.Смолян, при условията на продължавано престъпление, за 76 данъчни периода по Закона за ДДС, ...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-н Антон Кутев

МЗ

ОТНОСНО: Реимбурсирането на кислородолечението в домашни условия УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ, Националната здравноосигурителна каса е предприела конкретни действия във връзка със заплащането на кислородолечени...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-н Станислав Владимиров

МЗ

ОТНОСНО: Състоянието на ЦСМП - Перник УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ, Център за спешна медцинска помощ Перник е създаден с ПМС № 195 от 11.10.1995 година. Същият е структуриран с 5 Филиала за спешна медицинс...

МЗ: Избран е изпълнител, който ще проведе обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения

МЗ

Предстои да бъде сключен договор с избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител, който ще проведе обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения. Това посочи здравният министър ...

НСИ: Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2019 година

НСИ

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2019 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Валентина Найденова

МЗ

ОТНОСНО: Стабилизация на МБАЛ Ловеч УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА, „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч е лечебно заведение, търговско дружество със смесено държавно и общинско участие, в което държ...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Валентина Найденова

МЗ

Относно: Изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от НЗОК УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА, Министерството на здравеопазването е предприело н...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Анелия Клисарова, н.п. г-н Георги Йорданов и н.п. г-н Илиян Тимчев

МЗ

ОТНОСНО: Проект „ПУЛС“ УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ Министерството на здравеопазването в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2...

МЗ: Отговор на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на н.п. г-жа Анелия Клисарова, н.п. г-н Георги Йорданов и н.п. г-н Илиян Тимчев

МЗ

ОТНОСНО: Състоянието на сградата, избрана за новата педиатрична болница УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ, Сградата, определена за нова педиатрична болница е обследвана през месец февруа...

Времето