МЗ: В състава на националната комисия, изготвила здравната карта на република България, участват представители на министерство на здравеопазването, националната здравноосигурителна каса, блс и ссб

МЗ

Във връзка с публикация в пресата от 9.06.2003 г. "Подготвили здравната карта без участие на касата", Министерство на здравеопазването Ви уведомява, че със Заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков № РД -09- 92 о...

НС: Парламентът ще заседава извънредно на 10 юни.

НС

Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник, 10 юни, от 15.00 часа със следния дневен ред: 1. Избор на управител и подуправител на БНБ. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. ...

НС: Поправките в НПК са приети на първо четене.

НС

Парламентът прие на първо четене поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от Анелия Мингова и Константин Пенчев на 3 юни 2003 г. Народните представители гласуваха срокът за писмени предложения за изменения и допълнения в п...

МФ: Интернет Страницата На Министерство На Финансите С Награда За Най-Добър Институционален Сайт

МФ

Новата интернет страница на Министерство на финансите спечели наградата за най-добър институционален сайт на международния фестивал “Web site”, който се проведе рамките на “Медийни събития Албена 2003”. Итнернет страницата на Агенция “...

МФ: Световната Банка Одобри Заем В Подкрепа На Проекта За Реформа В Приходната Администрация На България

МФ

Световната Банка одобри заем в размер на € 31.9 милиона в подкрепа на Проекта за реформа в приходната администрация на Република България. Срокът на заема е седемнадесет години с пет години гратисен период. Целта на проекта за реформа ...

МФ: Министерство На Финансите Организира Семинар На Тема “Бюджетната Реформа В България: Определяне На Средносрочна Рамка На Разходите”

МФ

Министерство на финансите организира семинар на тема “Бюджетната реформа в България: определяне на средносрочна рамка на разходите” съвместно с холандската консултантска компания ЕКОРИС – ХИИ. Семинарът ще се проведе на 6 юни в х-л Хил...

НС: Поправките в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са приети окончателно.

НС

Народното събрание прие окончателно поправките в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На днешното пленарно заседание народните представители ратифицираха Европейската конвенция за законова защита на услуги, баз...

МФ: Мооdy’S Повиши С Две Степени Кредитния Рейтинг На България

МФ

Една от водещите международни кредитни агенции Мудис повиши държавните тавани за България за облигации в чужда валута от B1 на Ba2 и за банкови влогове в чужда валута от B2 на Ba3. Рейтингите на правителството за облигации в чужда и ме...

НС: Законът за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност е приет.

НС

Народното събрание прие на второ четене закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

МЗ: Министерство на здравеопазването прие медицински стандарт по имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки

МЗ

Стандартът е разработен от Националната референтна лаборатория по тъканно типизиране и имунологичен мониторинг и е одобрен от Консултативния съвет при Националния център за управление на трансплантацията “Бултрансплант” и Съвета по “Ст...

Времето