МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Се Срещна С Лидера На Бсд Александър Томов

МФ

Днес, 22 октомври, 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев се срещна с лидера на БСД Александър Томов. На срещата бяха дискутирани въпросите, свързани с макрорамката на Бюджет 2005. Александър Томов представи пред министър Велчев...

КФН: ИД

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"одобри Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "КД Пеликан" АД, приети с решение на Съ...

НС: Народните представители приеха...

НС

Народните представители приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2...

КФН: Вписана е емисия акции на Доверие Обединен Холдинг

КФН

На заседание от 21.10.2004 г. Комисията за финансов надзор реши да впише в публичния регистър последваща емисия акции на “Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София. Емисията е издадена в резултат на увеличението на капитала на дружествот...

МЗ: От 1 Ноември 2004 г. министерството на здравеопазването ще заплаща за 27 групи болести вместо сегашните 17

МЗ

От 1 ноември тази година в сила влизат промени в Методиката за реда за субсидиране на болниците, съобщи на пресконференция днес, 20 октомври, министърът на здравеопазването Славчо Богоев.Промените са предприети след като бе направен об...

МЗ: Министерството на здравеопазването е готово с нормативните документи за нрд 2005

МЗ

Пакетът с нормативни документи, необходими за водене на преговорите и сключване на Националния рамков договор 2005 като цяло е готов, няма основания за забавянето на подписването му, което очакваме да стане до края на тази година. Това...

МЗ: С промените в закона за здравното осигуряване се коригират несъвършенства и празноти на нормативната уредба, заяви министър славчо богоев

МЗ

Несъвършенства и празноти в Закона за здравното осигуряване, заложени още при неговото приемане през 1998 г., наложиха да бъде разработен одобреният от правителството законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигур...

НС: Народното събрание прие...

НС

Народното събрание прие:1.Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор.2. Решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастро...

МФ: Държавният И Държавно-Гарантиран Дълг Е Намалял С 10.9 Млн. Евро През Август

МФ

Днес, 20 октомври, 2004 г. Министерство на финансите публикува на Интернет страницата си електронния вариант на месечното издание “Държавен дълг” с данните за август. Към 31 август 2004 година държавният и държавно-гарантиран дълг възл...

КФН: Две нови разрешения за застрахователен брокер и един отказ

КФН

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на“ХРОНОС” ООД, управлявано и представлявано от Тоня Петкова, да извършва дейнос...