МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 18.10. – 24.10. 2004 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 9773 случая на остри заразни заболявания срещу 9918 за предходната. От тях 8663 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 8961 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регист...

МЗ: Лекарствена регулация в България отбелязва 100 години

МЗ

Утре, 29 октомври, от 13.00 часа, в зала 6 на Националния дворец на културата ще започне тържествената конференция по повод 100-годишнината на лекарствената регулация в България. Министерството на здравеопазването и Изпълнителната аген...

МЗ: Министерството на здравеопазването е предприело всички необходими мерки във връзка със смъртните случаи на родилки в пазарджик и Пловдив

МЗ

Министерството на здравеопазването е предприело всички мерки за изясняване на причините, предизвикали смъртта на две родилки от ромски произход в Пазарджик и Пловдив. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев...

МЗ: Националният център по хематология и трансфузиология разполага с нова модерна сграда и апаратура

МЗ

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри днес, 27 октомври, новата модерна сграда на Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ).Националният център по хематология и трансфузиология е уникално лечебно заведение...

МЗ: Министърът на здравеопазването славчо богоев откри есенната национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “капка по капка - живот”

МЗ

В сряда, 27 октомври, министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот” 2004.По традиция всяка година през есента у нас се провежда Нацио...

НС: Народното събрание прие ...

НС

Народното събрание прие:1. Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията. 2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народн...

МФ: Над 800 Души Участваха В Чата С Министъра На Финансите

МФ

В редовния on-line разговор на министъра на финансите Милен Велчев, който се проведе на 27 октомври 2004 г., се включиха над 800 участници. Около 65 от тях са от чужбина, като разделението е следното: приблизително 40 души от Европа – ...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Внесе В Парламента Проекта На Държавния Бюджет За 2005 Г.

МФ

Днес, 27 октомври 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев внесе официално проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г. в Народното събрание. Министър Велчев предаде документа на председателя на парламента...

КФН: Решения на КФН от заседание на 27.10.2004 г.

КФН

1. Издава разрешение на "Балканска инвестиционна компания" АД, гр. София, да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на Р България и сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК - управление на индивидуални портфейли от ...

МЗ: От 1 Ноември 2004 г. влизат в сила промените в методиката за реда за субсидиране на болниците

МЗ

От 1 ноември тази година влизат в сила промените в Методиката за реда за субсидиране на болниците. Промените са утвърдени от Ръководството на Министерството на здравеопазването, след като бе направен обстоен анализ на прилагането и рез...