МЗ: Іі национален симпозиум по вътреболнични инфекции и дезинфекция

МЗ

От 29 до 31 октомври 2003 г. в парк-хотел “Москва” ще се проведе ІІ Национален симпозиум по вътреболнични инфекции и дезинфекция. Форумът се организира със съдействието на Българо-швейцарската програма по болнична хигиена. Сред темите,...

МФ: Министър Милен Велчев И Посланикът На Европейската Комисия В България Димитрис Куркулас Подписаха Финансов Меморандум За 94,9 Млн. Евроза България За 2003

МФ

На 28 октомври 2003 г., Н.П. Димитрис Куркулас, Ръководител на Делегацията на Европейската комисия в България и г-н Милен Велчев, Mинистър на финансите и Национален координатор на помощта, подписаха Финансов меморандум BG2003/004-937 м...

МЗ: Насоки за развитие на системата за лечение на зависимости в България - 2003–2007 година

МЗ

Доклад, изнесен от д-р Петко Салчев, заместник – министър на здравеопазването, на проведената на 24 октомври 2003 г. Пета годишна конференция на тема “Съвременни терапевтични и рехабилитационни подходи в психиатрията на зависимостите" ...

НС: Среща на проф. Герджиков с президента на Индия

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕЗИДЕНТА НА ИНДИЯ Д-Р АБДУЛ КАЛАМ Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков и президента на Индия Абдул Калам изразиха задоволство от изключително ...

МФ: Указание За Изготвяне На Данъчен Амортизационен План Към 01.01.2003 Г. И Последващо Водене През 2003 Г.

МФ

Министърът на финансите издаде Указание за изготвяне на Данъчен амортизационен план към 01.01.2003 г. и последващо водене през 2003 г. във връзка с приложението на чл.22 и § 64 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за корп...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 13.10. – 19.10. 2003 г. (42-ва седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 9670 случая на остри заразни заболявания срещу 8334 за предходната. Завишаването е предимно за сметка на острите респираторни заболявания /ОРЗ/, които са 8788 срещу 7429 за предходната седми...

НС: Председателят на Народното събрание се срещна с външния министър на Кувейт

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА КУВЕЙТ ШЕЙХ МОХАМЕД САБАХ АС САЛЕМ АС САБАХ Възможностите за сътрудничество между България и Кувейт при преустройството на Ирак обсъдиха председа...

КФН: Решение за отписване на “Майр-Мелнхоф-Никопол” АД от регистрите водени от КФН

КФН

На основание чл. 26, т. 3 от Наредбата и чл. 119, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗППЦК във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15 от ЗКФН зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Димана Ранкова взе решение да...

КФН: Решения на Комисията за финансов надзор

КФН

На свое заседание КФН взе следните решения :1. КФН отне издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Етева България" АД, гр. София.2. КФН прие Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инв...

МЗ: Промените в наредба № 31 за следдипломно обучение облекчават специализацията на лекарите

МЗ

В “Държавен вестник”, бр. 93 от 21.10.2003 г., е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 28.06.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването. Промените са изготвени по предложения на съсловни...

Времето