МЗ: На 1 Юни в университетската педиатрична болница в софия ще се извършват безплатни прегледи на деца до 18 години

МЗ

По повод 1 юни - Международния ден на детето, лекарите от Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София ще извършват безплатни прегледи на деца до 18 години. Желаещите да се прегледат ще имат възможност да се ко...

МФ: Министър Велчев Е Патрон На Фолклорен Конкурс

МФ

Днес, 27 май 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев ще посети с. Брестница, обл. Ловешка, където под неговия патронаж се провежда Първи фолклорен конкурс “Съева дупка 2004” за хорове, инструменталисти и индивидуални изпълнители ...

МФ: Обявява Се Подписка За Замяна На Деноминирани В Щатски Долари Дцк С Деноминирани В Евро

МФ

На основание § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г.(обн. ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., попр., бр.3 от 13.01.2004 г. ) и Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за...

МФ: Милен Велчев Ще Вземе Участие В Първия Българо–Гръцки Бизнес Форум

МФ

Днес, 27 май 2004 г., от 20:30 ч. министърът на финансите Милен Велчев ще вземе участие в Първия българо-гръцки бизнес форум. На него министър Велчев ще представи възможностите за инвестиции в България за периода до присъединяването ни...

КФН: Пламен Хинков е одобрен за изпълнителен директор на ЗК

КФН

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Хинков за изпълнителен директор на ЗК "ОРЕЛ ЖИВОТ" АД и Искра Методиева за...

КФН: Резултати от дейността на застрахователните компании за първото тримесечие на 2004 г.

КФН

Отчетите за първото тримесечие на застрахователните компании бяха обобщени от управление "Застрахователен надзор" към Комисия за финансов надзор. Премийният приход по общо застраховане е 187 092 хил.лв., което е 37,72% прираст в сравне...

МЗ: В «държавен вестник» е обнародвана наредба по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

МЗ

В сила влиза Наредба № 16 от 13 май 2004 г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп. Документът бе обнародван в “Държа...

МЗ: Правителството утвърди състава на етичната комисия по трансплантация

МЗ

На заседанието си днес, 27 май, Министерският съвет прие решение, с което определи състава на Етичната комисия по трансплантация. Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет се създава в съответствие със Закона за транспл...

МЗ: България и кипър ще си сътрудничат в разработването и реализацията на здравната политика

МЗ

Днес, 27 май, в Никозия министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев подписа с министъра на здравеопазването на Кипър г-жа Константина Аккелиду Споразумение между правителствата на Република България и Република Кипър за сътрудниче...

МЗ: Министър славчо богоев изпрати препоръки към болниците за нови правила при провеждането на обществени поръчки за доставка на лекарства

МЗ

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа Инструкция до болниците в страната за общите правила, към които те трябва да се придържат при провеждането на обществени поръчки за доставка на лекарства по Закона за обществените по...

Времето