МФ: Министърът На Финансите Ще Разговаря Online На 06 Юли От 11 Часа

МФ

На 06 Юли 2004, вторник, от 11ч. ще се проведе поредният месечен online разговор с министър Милен Велчев. В online разговора може да участва всеки Интернет-потребител от страната и чужбина, направил своята регистрация в страницата на м...

МФ: Милен Велчев Посети Компания, Получила Право Да Се Възползва От Облекчен Режим При Внос По Зддс

МФ

Днес, 01 юли 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев посети компанията “София мед” АД, част от гръцката групировка “Виохалко”. Целта на посещението на Милен Велчев в предприятието беше да види след една година резултатите от прил...

МЗ: С доклада за здравето отново доказваме, че здравеопазването е приоритет за правителството, заяви министър славчо богоев

МЗ

Първият у нас доклад за здравето - “Доклад за здравето на нацията в началото на XXI. Анализ на провежданата реформа в здравеопазването” беше представен на пресконференция днес, 30 юни, от министъра на здравеопазването Славчо Богоев.За ...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 21.06. – 27.06. 2004 год.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 6492 случая на остри заразни заболявания срещу 7693 за предходната. От тях 5029 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 5954 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регис...

НС: Народните представители приеха...

НС

Народните представители приеха:1. Решение по доклада на Временната парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословните условия на труд в “Кремиковци” АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 ма...

МФ: Министерство На Финансите Представи Нова Информационна Система За Управление На Проектите По Испа

МФ

Днес, 30 юни 2004 г., в Министерство на финансите беше представена нова информационна система за управление на проектите по програма ИСПА на Европейския съюз. Информационната система е разработена изцяло в съответствие с регулациите на...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Ще Посети Утре Производителите, Възползвали Се От Инвестиционна Схема По Зддс

МФ

Утре, 1 юли 2004 г. в 14 ч. министърът на финансите Милен Велчев ще посети производителите от “София мед” АД, които преди година получиха одобрение на инвестиционен проект по специална схема за начисляване на ДДС при внос. Финансовият ...

КФН: Oт 01.07.2004 г. в пенсионните фондове се въвежда воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица в лева и дялове.

КФН

От 1 юли 2004 г. влиза в сила Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН. С тази наредба се въвеждат изисквания към пенсионноосигурителните дружества за:- ежедневна оценка на активите и пасивите на пенсионните фондове- изчисляване и обявяване...

КФН: Решения от заседание на КФН от 30.06.2004 г.

КФН

1. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предлагане на акции от "Даймънд Финанс" АД и вписването на дружеството като публично в регистъра.2. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предла...

МЗ: Министър славчо богоев внесе в министерския съвет “доклад за здравето на нацията в началото на ххі век. анализ на провежданата реформа в здравеопазването”

МЗ

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев внесе в Министерски съвет първия у нас доклад за здравето - “ДОКЛАД ЗА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. АНАЛИЗ НА ПРОВЕЖДАНАТА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”. Документът е разработен ...