МФ: Сметната Плата Дава Добра Оценка На Работата На Дирекция Управление На Средствата От Ес

МФ

От днес на страницата на Сметната палата е публикуван докладът за резултатите от одита на Дирекция “Управление на средствата от ЕС” към Министерство на финансите. Одитът обхваща периода от 16 август 2002 г. до 31 март 2004 г. и цели да...

КФН: Издадено е разрешение за придобиване на акции на “Метрик” АД

КФН

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Проучване и добив на нефт и газ” АД да придобие първоначално пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на “Метрик” АД.

КФН: Одобрена е промяна в общите условия на “Ситибанк Н.А. – клон София”

КФН

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Ситибанк Н.А. – клон София” за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

КФН: Решения от заседание на КФН от 07.07.2004 г.

КФН

1. Налага временна забрана на търгово предложение за закупуване на акции на “Прокон - 90” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Интеркапитал Маркетс” АД . 2. Вписа като публично дружество ...

КФН: Две публични дружества са задължени да представят тримесечни отчети за първо тримесечие на 2004г.

КФН

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи “Инструменти и изделия” АД и “Кюстендилски плод” АД да представят в 7- дневен срок тримесечен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2004г.

КФН: Шест публични дружества са задължени да представят годишните си отчети за 2003 г.

КФН

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните дружества в 7-дневен срок да представят годишните си отчети за 2003 г. “Милкана Червен бряг” АД “Латекс груп” АД“Енергокабел” АД“Екарис...

НС: Приветствие на проф. Огнян Герджиков по случай три години от дейността на XXXIX Народно събрание

НС

Приветствие на проф. Огнян Герджиковпо случай три години от дейността на XXXIX Народно събраниеПроизнесено при откриването на извънредното заседание на 6 юли 2004 г., 14.00 ч.Уважаеми госпожи и господа народни представители,Навършиха с...

НС: Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков се срещна с председателя на Европейския парламент Патрик Кокс

НС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПАТРИК КОКС Подготовката на България за присъединяване към Европейския съюз се разви изключително успешно и много бързо, заяви ...

МФ: Около 400 Въпроса Бяха Поставени На Министър Милен Велчев По Време На Редовния On-Line Разговор Днес

МФ

Около 400 въпроса бяха зададени днес в рамките на едночасовия редовен on-line разговор на финансовия министър Милен Велчев. Той успя да отговори на близо 80 въпроса от поставените. В чата се включиха около 700 участника. Статистиката п...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 28.06. – 04.07. 2004 год.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 6414 случая на остри заразни заболявания срещу 6492 за предходната. От тях 5057 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 5029 за предходната седмица. Чревни инфекции Регист...