МЗ: министърът на здравеопазването доц. д-р божидар финков утвърди с две наредби основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок, както и списъка на заболяванията, за чието домашно лечение нзок заплаща лекарствата напълно или частично

МЗ

С Наредба № 27 се определят основните пакети за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична дейност и болнична помощ. За пръв път основният пакет стоматологична дейност предвижда възможност за лечение на ли...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 16.12. - 22.12.2002 г. (51 -ва седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 21 303 случая на остри заразни заболявания, срещу 29 117 за предходната. Общият брой на острите респираторни заболявания /ОРЗ/ е 20 126, от които 425 са случаите на грип, срещу 27 881 ОРЗ, о...

МЗ: Стъпки за изработване на документ национална лекарствена политика

МЗ

На 26.09.2002г. от 9 до 14 часа в хотел “Принцес”, зала “Диамант” се проведе национална среща – дискусия по въпросите на лекарствената политика. Срещата се проведе с подкрепата и участието на Световната здравна организация.Поканени бях...

МФ: Беше Подписан Финансов Меморандум По Национална Програма Фар

МФ

На заседание на МС, проведено на 12.12.2002 г. бе взето решение за одобряване на проекта на Финансов меморандум между Европейската комисия и Република България BG 0201 - BG 0205 по Национална програма ФАР за 2002 г. и за упълномощаване...

МФ: Mинистерство На Финансите Изпълни Поетите Финансови Ангажименти По Програма За Постепенно Намаляване И Ликвидиране На Неразплатените Разходи На Общините За 2002 Г.

МФ

Министерството на финансите изпълни изцяло поетите финансови ангажименти по Програма за постепенно намаляване и ликвидиране на неразплатените разходи на общините за 2002 година. Програмата беше подписана на 28 юни между Министерството ...

НС: Парламентът гласува на второ четене Закона за вероизповеданията и промените в Кодекса на труда

НС

Народното събрание гласува на второ четене Закона за вероизповеданията. Приетите на първо четене три проектозакона - Законопроект за вероизповеданията с вносител Борислав Цеков; Законопроект за вероизповеданията с вносители Кирил Милче...

МФ: Списък На Финансовите Институции Утвърдени За Първични Дилъри На Дцк За Периода 01.01.2003 Г.- 30.06.2003 Г.

МФ

1. БАНКА ДСК АД 2. БАНКА ХЕБРОС АД – ПЛОВДИВ 3. БНП ПАРИБА (БЪЛГАРИЯ) АД 4. БУЛБАНК АД 5. БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА 6. ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД 7. ЕВРОБАНК АД 8. ИНГ БАНК – КЛОН СОФИЯ 9. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 10. ОБЕДИНЕНА БЪЛГ...