МФ: В Третия Online Разговор На Министъра На Финансите Милен Велчев Се Включиха 1 268 Участници

МФ

На 23 април 2003 г., министърът на финансите Милен Велчев за трети пореден месец разговаря online в чата на Интернет страницата на Министерство на финансите. В разговорa участва и заместник-министър Красимир Катев. Въпросите и отговори...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 07.04. - 13.04. 2003 г. (15 -та седмица)

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 8 361 случая на остри заразни заболявания срещу 8 984 за предходната. От тях 7 482 са острите респираторни заболявания срещу 8 098 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регистрираните слу...

МЗ: Европейска асоциация на болничните мениджъри кани за членство българска неполитическа здравна асоциация

МЗ

Европейската асоциация на болничните мениджъри се обърна към Министерство на здравеопазването за съдействие, като отправи предложение към неполитически национални здравни асоциации в България да се свържат с нея, за да обсъдят възможно...

НС: Промените в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти са приети на първо четене

НС

Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, внесен от Министерски съвет на 13.2.2003 г. Народните представители започ...

МФ: Милен Велчев Подписа Споразумение За Сътрудничество И Взаимодействие В Областта На Контрола Върху Обществените Поръчки

МФ

Министърът на финансите подписа с министъра на държавната администрация Димитър Калчев, председателя на Сметната палата Георги Николов и директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол Гинка Драганинска Споразумение за сът...

МФ: Министър Велчев Ще Подпише Споразумение За Повишаване На Контрола Върху Обществените Поръчки

МФ

Утре, 16 април 2003 г., в 15.00 часа министърът на финансите Милен Велчев ще подпише Споразумение за сътрудничество и взаимодействие с министъра на държавната администрация Димитър Калчев, председателя на Сметната палата Георги Николов...

МЗ: Становище на министерство на здравеопазването по повод извършенатапроверка в МБАЛ “хигия” оод – гр.пазарджик

МЗ

В изпълнение на Заповед № РД-09-143 от 07.04.2003 г. и допълнение № РД-09-150 от 09.04.2003 г., работна група в състав: проф.Олег Хинков – Началник Клиника “Анестезия и интензивно лечение” при МБАЛ “Александровска”, доц. Димитър Евстат...

МФ: Милен Велчев Се Срещна С Новия Изпълнителен Директор В Организациите От Групата На Световната Банка Г-Н Ад Мелкерт

МФ

Приоритетите на България относно дейността на Световната банка, обсъдиха днес на среща министърът на финансите Милен Велчев и новият изпълнителен директор за България в организациите от Групата на Световната банка, част от които е т.на...

МФ: В София Се Проведе Международен Семинар По Проблемите На Разследването И Наказателното Преследване На Данъчните Престъпления В България

МФ

Установяването и разследването на данъчните измами се извършва от структурни звена на данъчните администрации, стана известно по време на международния семинар "Разследване и наказателно преследване на данъчните престъпления в България...

МФ: Среща На Милен Велчев С Новия Изпълнителен Директор За България В Световната Банка

МФ

На 14 април 2003 г. от 14:30 часа министърът на финансите Милен Велчев ще се срещне с новия изпълнителен директор за България в организациите от Групата на Световната банка г-н Ад Мелкерт.

Времето