МК: Министърът На Културата Проф. Стефан Данаилов Се Срещна С Парламентарна Делегация От Чили

МК

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов се срещна днес с Химена Видал, председател на групата за приятелство с България от Конгреса на депутатите към Парламента на Република Чили. В състава на водената от г-жа Видал парламентарна...

МК: Излезе От Печат Монографията „Историята На Музейното Дело В България” На Доц. Д-Р Симеон Недков

МК

Излезе от печат монографията “История на музейното дело в България” от доц. д-р Симеон Недков. Книгата е в каталога на издателство агенция “Европрес”. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Националния център за музеи, галер...

МФ: Ддс Политиките В Еврозоната Бяха Обсъдени На Заседанието На Екофин В Люксембург

МФ

Преди заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономическите и финансовите въпроси – „ЕКОФИН” в Люксембург, се проведе Годишната среща на Борда на управителите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В нея участие взе и министъ...

МФ: Министерство На Финансите Публикува Месечният Бюлетин „Държавен Дълг” За Месец Април

МФ

На Интернет страницата на Министерство на финансите в раздел „Държавен дълг” / „Статистика”, е публикуван бюлетинът „Държавен дълг” за месец април. Към 30 април 2006 г., размерът на държавния и държавно-гарантиран дълг възлиза на 6.42 ...

КФН: Приложена е принудителна административна мярка на “Черноморски холдинг” АД

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на “Черноморски холдинг” АД, гр. Бургас, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерит...

КФН: Решения от заседание на КФН от 07.06.2006 г.

КФН

На свое заседание от 07.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения : 1. Издаде на “Фина – С” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва ...

КФН: КФН утвърди нови образци на заявления за първоначален избор на универсален и професионален фонд

КФН

Комисията за финансов надзор утвърдени нови образци на заявления за първоначален избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (приложение № 1 към решението – за универсален пенсионен фонд и приложение № 2 – за профе...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната запериода 29.05. – 04.06.2006 г. .

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 6741 случаи на остри заразни заболявания срещу 6005 за предходната. От тях 5154 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4604 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регист...

МЗ: Министерството на здравеопазването започва осъществяването на проект “укрепване на националната система за надзор на заразни заболявания”

МЗ

С конференция на 7 юни, в която участват български и холандски експерти, Министерството на здравеопазването стартира работата по проект «Укрепване на националната система за надзор на заразните заболявания». Той бе одобрен от Европейск...

МК: Зам.-Министърът На Културата Иван Токаджиев И Директорът На “Национален Филмов Център” Проф. Александър Грозев Валидираха Пощенски Картички По Случай 15-Годишнината На Националния Филмов Център

МК

Днес в зала „Колегиум” в Министерството на културата се състоя официалната церемония по валидирането на пощенски картички по случай 15-годишнината на Националния филмов център. Зам.-министърът на културата Иван Токаджиев и директорът н...