МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Ще Се Срещне С Абитуриенти От Стара Загора И Ще Присъства На Връчването На Наградите “Данъкоплатец На Годината 2003” В Пловдив

МФ

Утре, 19 май 2004 г., сряда, от 16:30 часа, министър Милен Велчев ще се срещне Випуск 2004 на Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора. Посещението е по покана на абитуриентите. Гимназията е най-старото професионалн...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 06.05 -12.05. /19-та седмица/

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 7827 случая на остри заразни заболявания, срещу 4993 за предходната. От тях 6360 са острите респираторни заболявания, срещу 4510 за предходната седмица. Чревни инфекции: Регистрираните случа...

МЗ: Мз актуализира своята работа за намаляване и свеждане до минимум на риска за здравето на населението

МЗ

МЗ актуализира своята работа за намаляване и свеждане до минимум на риска за здравето на населението Националният план за действие по околна среда и здраве е насочен към ограничаване и намаляване рисковете за здравето, предизвикани от ...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Ще Се Срещне С Абитуриенти От Стара Загора И Ще Присъства На Връчването На Наградите “Данъкоплатец На Годината 2003” В Пловдив

МФ

Утре, 19 май 2004 г., сряда, от 16:30 часа, министър Милен Велчев ще се срещне Випуск 2004 на Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора. Посещението е по покана на абитуриентите. Гимназията е най-старото професионалн...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Ще Се Срещне С Абитуриенти От Стара Загора И Ще Присъства На Връчването На Наградите “Данъкоплатец На Годината 2003” В Пловдив

МФ

Утре, 19 май 2004 г., сряда, от 16:30 часа, министър Милен Велчев ще се срещне Випуск 2004 на Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора. Посещението е по покана на абитуриентите. Гимназията е най-старото професионалн...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 29.04 - 05.05. /18-та седмица/

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 4993 случая на остри заразни заболявания, срещу 9098 за предходната/ с 4105 по-малко/. От тях 4510 са острите респираторни заболявания, срещу 8112 за предходната седмица. Значително по-ниски...

МЗ: Установен е източникът на заразяване в русе

МЗ

По повод епидемичния взрив на салмонела ентеритидис в Русе, от 28 април до 7 май в Инфекциозното отделение на многопрофилната болница в града са приети 37 деца, заяви заместник-министър д-р Любомир Куманов. Той съобщи, че всички деца с...

МЗ: Центърът за борба със заразните болести към гръцкото министерство на здравеопазването и социалните грижи все още няма становище дали регистрираните случаи на миокардит и перикардит са следствие от заразна болест

МЗ

В Министерство на здравеопазването постъпи официална информация от Министерство на външните работи относно случаите на заболели с усложнения от миокардит и перикардит в съседна Гърция. Според данните от заявените до вчера ( 24.04.2002г...

МЗ: Министерство на здравеопазването прие наредба за изискванията към използване на ароматизанти в храните

МЗ

Наредбата определя видовете ароматизанти, които се влагат в храните и техните максимално допустими нива, специфичните критерии и изискванията за чистота на ароматизантите, суровините, необходими за тяхното производство, както и информа...

МЗ: В България разпространението на ХИВ-инфекцията е ниско

МЗ

Наркомании и СПИН, защитени ли сме от двете големи епидемии в света, това бе темата на редовната пресконференция на министерство на здравеопазването днес. В нея взеха участие представители на министерството, Националния съвет по наркот...