КФН: Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ФИКО ИНВЕСТ” ООД

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което одобри промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ФИКО ИНВЕСТ” ООД.Пълния текст на ре...

КФН: Одобрен е “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД да извършва дейност като застрахователен брокер

КФН

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД да извършва дейност като застрахователен брокер.Пълния текст ...

МФ: Излезе Поредният Брой На Бюлетина “Държавен Дълг”

МФ

На 17.09.2004 г. излезе юлския брой на бюлетина “Държавен дълг” – издание на Министерство на финансите. В края на юли 2004 година номиналният размер на държавния и държавно-гарантиран дълг е 8.2 млрд. евро, от които 1.3 млрд. евро (15....

КФН: Резултати от промяна на участието на осигурените лица от един пенсионен фонд в друг за вотрото тримесечие и за първото полугодие на 2004 г.

КФН

1. Второ тримесечие на 2004 г.Съгласно предоставените от пенсионноосигурителните дружества отчетни данни за второто тримесечие на 2004 г., общо 26 000 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно оси...

МЗ: Министерството на здравеопазването предостави ехограф и линейка на националното сдружение на жените с онкологични заболявания

МЗ

Министерството на здравеопазването предостави специална подвижна диагностична структура – апаратура за ехографски изследвания и линейка на Националното сдружение на жените с онкологични заболявания. Това съобщи заместник-министърът на ...

МЗ: Комисията по позитивния лекарствен списък ще проведе открито заседание на 20 Септември

МЗ

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе открито заседание в понеделник, 20 септември, от 14.30 ч. в залата на Министерството на здравеопазването на бул. “Стамболийски” 39.Съгласно правилата за работа ...

НС: Народното събрание прие...

НС

Народното събрание прие:Законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – на първо четенеЗаконопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс - на първо четене

МФ: Започнаха Работните Срещи С Мисията На Международния Валутен Фонд

МФ

Както знаете от днес, 16 септември 2004 г. започва съкратената едноседмична мисия на Международния валутен фонд, която ще се фокусира върху изпълнението на бюджет 2004 и параметрите на бюджет 2005. Министърът на финансите Милен Велчев ...

МФ: Министърът На Финансите Милен Велчев Се Срещна С Делегацията На Банката За Развитие На Съвета На Европа

МФ

Днес, 16 септември 2004 г., министърът на финансите Милен Велчев прие делегацията на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), водена от гуверньора на банката г-н Рафаел Аломар. В делелегацията на Банката са г-н Кшиштоф Нерс, виц...

КФН: Започнала е процедура по принудително събиране на непогасени вземания - такса за 2003 г. спрямо

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно "Целхарт" АД (н) във връзка с издадено решение за уста...

Времето