МРРБ: Развитието на регионите обсъдиха министър Плевнелиев и министър Каланович

МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и министърът на Националния инвестиционен план на Република Сърбия Верица Каланович обсъдиха опита в областта на управлението на средства от ЕС за пътната инфраст...

МОСВ: Министър Нона Караджова ще проведе среща с НПО за подобряване на взаимодействието

МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще се срещне с представители на неправителствените организации, които работят в сферата на опазването на околната среда. Срещата е по нейна покана и има за цел да се съгласуват позиц...

МОСВ: МОСВ подновява работата на Управляващия комитет за оценка на проекти «съвместно изпълнение»

МОСВ

Министерство на околната среда и водите подновява работата на Управляващия комитет за оценка на проекти по механизма «съвместно изпълнение». Очаква се съставът на комитета да е ясен съвсем скоро и първото заседание да се проведе в нача...

МОСВ: ВЕЕС ще предложи на министъра на околната среда и водите да одобри четири инвестиционни намерения

МОСВ

На заседание на Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, бяха взети решения, с които се предлага на министъра на околната среда и водите да одобри чрез решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) следните ...

КЗЛД: Среща с представители на Нотариалната камара

КЗЛД

На 7 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе работна среща с представители на Нотариалната камара на Република България. Бяха обсъдени въпроси, свързани с регистрирането на нотариусите в регистъра на админист...

НС: Народното събрание възложи одит на Сметната палата за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция "Пътна инфраструктура"

НС

Народното събрание възложи одит на Сметната палата за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция "Пътна инфраструктура"7 октомври 2009 г.Народното събрание прие на заседанието си на 7 октомври 2009 г. решен...

НАП: НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка /сервизно обслужване на асансьори/

НАП

Националната агенция за приходите открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части, възли, материали и консумативи) на 4 (четири) броя аса...

НАП: НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонер касети..

НАП

Националната агенция за приходите открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на тонер касети за нуждите на Дирекция "ОУИ" - Велико Търново, ТД на НАП – Видин, ТД на НАП – Враца, ТД на НАП – Габрово, ТД на...

МК: Изложба „България В Образите На Феликс Каниц /1829–1904/ - Акварели От Научния Архив На Бан” Се Открива На 8 Октомври 2009 Г. В Националната Галерия За Чуждестранно Изкуство

МК

На 8 октомври 2009 г. в 18.00 ч. в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София ще бъде открита изложбата „България в образите на Феликс Каниц /1829 – 1904/ - акварели от научния архив на БАН”.Оригиналните акварели на Феликс К...

МФ: Министерството На Финансите Публикува Предложенията За Изменения В Данъчното Законодателство

МФ

В категория „Данъчна политика\"/ „Проекти на нормативни актове\" са публикувани предложенията за изменения в законопроектите на Законите за изменение и допълнение (ЗИД) за 2010 година на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона ...