МОСВ: Министър Чакъров ще открие утре Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда, на който ще се обсъжда вариант за директно финансиране на водни проекти

МОСВ

Министър Джевдет Чакъров ще открие утре, 27 май, сряда, заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма /ОП/ „Околна среда”. На него ще бъде одобрен годишен доклад за напредъка на програмата през 2008 година и ще бъде пред...

МОСВ: Отменя се участието на министър Чакъров в откриването на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда”

МОСВ

Обявеното за утре участие на министър Джевдет Чакъров в откриването на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Околна среда” се отменя поради възникнал ангажимент на министъра. За решенията, които ще бъдат взети...

МОСВ: МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от ОПОС на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнение на ангажиментите ни към ЕС

МОСВ

МОСВ предлага разработване на нов механизъм за директно финансиране от Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС/ на приоритетни проекти във водния сектор, свързани с изпълнението на ангажиментите на страната ни към ЕС. П...

МРРБ: Дванадесета среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН по водоснабдяването

МРРБ

От 25 до 28 май 2009 г. в София, хотел Шератон, зала Роял 3, се провежда Дванадесетата среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН по водоснабдяването и санитацията и паралелна министерска конференция на страните от регион...

МОСВ: ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация

МОСВ

ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация. Очаква се след края на август тази година съоръжението да премине изцяло на автоматичин режим, както е по проект и така да бъдат спазени...

НС: Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата

НС

Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата26 май 2009 г.Народното събрание прие на заседанието си на 26 май 2009 г. доклада на временната анкетна комисия, която п...

НАП: Публикувана е обновена версия на програмния продукт за декларации №1 и №6 под DOS

НАП

== > Обновяване № 5 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6, съгласно Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларац...

МФ: Комитетът За Наблюдение На Оптп Одобри Годишния Доклад На Програмата За 2008 Г.

МФ

На 26.05.2009 г. се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структури за управление на средствата ...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 18.05.- 24.05. 2009 г./ 21-ва седмица/

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 3438 случая на остри заразни заболявания срещу 4906 за предходната. От тях 1992 са случаите на грип и остри респираторни заболявания срещу 2515 за предходната. Чревни инфекции: Регистриранит...

МЗ: Текущ доклад на европейския център за контрол на заболяванията /ecdc/ за разпространението на новия грипен вирус a (h1n1) – 26 Май 2009 г.

МЗ

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ 47 нови случаи в Обединеното Кралство, 44 от които свързани с взрив в училище Допълнителни нови случаи в Ирландия (1), Италия (4), Испания (2) Този доклад е базиран на официалната информация,...

Времето