С пари от бюджета при епидемия ще могат да се купуват лекарства, извън реимбурсния списък, гласува парламентът

С пари от бюджета при епидемия ще могат да се купуват лекарства, извън реимбурсния списък, гласува парламентът

С пари от бюджета при епидемия ще могат да се купуват лекарства, извън реимбурсния списък, гласува парламентът

6 ноември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 6 ноември 2009 г. единодушно на първо и второ четене промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина. Те предвиждат със средства от републиканския бюджет, извън задължителното здравно осигуряване, да могат да се плащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в реимбурсния списък. Това ще става при необходимост от профилактика, в случай че в страната има епидемични взривове, епидемия, пандемия или при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация.

По този начин се облекчава режимът за купуване на лекарствени продукти, като в случая с разпространението на вируса A /H1N1/ срокът за усвояване на ваксина ще се скъси с един до три месеца, подчерта министърът на здравеопазването Божидар Нанев.

Дирекцията "Противодействие на организираната и тежката престъпност" към ГД "Криминална полиция" да се преобразува в самостоятелна главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Това предвиждат приети на второ четене текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Народните представители решиха да възстановят и длъжността "главен секретар", която в момента се нарича "генерален комисар". Решено бе заместник на главният секретар да бъде директорът на ГД "Борба с организираната престъпност".

Обсъжданията по промените в Закона за МВР ще продължат през следващата седмица.