Държавната агенция по горите да бъде преобразувана в изпълнителна агенция към министъра на земеделието и храните предвиждат промени в Закона за горите, които парламентът прие на първо четене

Държавната агенция по горите да бъде преобразувана в изпълнителна агенция към министъра на земеделието и храните предвиждат промени в Закона за горите, които парламентът прие на първо четене

Държавната агенция по горите да бъде преобразувана в изпълнителна агенция към министъра на земеделието и храните предвиждат промени в Закона за горите, които парламентът прие на първо четене

18 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 18 септември 2009 г. на първо четене промени в Закона за горите, които предвиждат Държавната агенция по горите да бъде преобразувана в Изпълнителна агенция по горите към министъра на земеделието и храните. Гласуваните промени са по предложение на Министерския съвет. Променя се и бюджетната подчиненост – от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, агенцията става второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

Предлага се замяна на гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост, с гори и земи – собственост на физически лица, юридически лица и общини, да се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните. Законопроектът предвижда изключването на гори и земи от горския фонд – публична държавна собственост, както и частна държавна собственост, с площ, по-голяма от 100 декара, да се извършва от Министерския съвет, а на площ до 100 декара – от министъра на земеделието и храните.

Парламентът гласува на първо четене предложението Управителният съвет на Националната компания "Железопътна инфраструктура" да бъде от трима членове, а не от пет, както е сега. Това предвиждат промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет.

Основният аргумент за предлаганите изменения са намаляване на разходите в държавните предприятия заради финансовата криза. Поправките са част от мерките на правителството в тази насока. Подобна численост на УС по никакъв начин не осигурява по-добро управление на компанията, посочва в мотивите си правителството. Според вносителя практиката сочи, че управление от трима души, които са добри професионалисти в съответната област, е достатъчно ефективно и гарантира оперативност при вземането на решения.

Във времето за парламентарен контрол заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отговори на питане на народния представители Иван Костов относно действията на МВР срещу политическата корупция на най-високо ниво. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков отговори на въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно средствата за консултантски услуги за АЕЦ "Белене", на въпрос на народния представител Павел Шопов относно статута на Пловдивския панаир и на въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно евентуално наличие на конфликт на интереси във връзка с проекта каскада "Горна Арда". Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отговори на въпрос на народния представител Валентин Иванов относно високата цена на питейната вода в област Добрич, на въпрос на народния представител Ангел Найденов относно закриване и окрупняване на общини в Република България, на въпрос на народния представител Михаил Миков относно закриване на общини във Видинска област и на въпрос на народния представител Мая Манолова относно закриване на общини в Република България. Министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова тговори на въпрос на народния предсатвител Павел Шопов относно стойността на извършените ремонти в студентските общежития в Студентски град - София.